Ga direct naar de inhoud

Waarom u uw verzekeringen elk jaar moet updaten

Vezekeringen updaten.jpg

Sluiten uw verzekeringen nog aan op de huidige situatie van uw bedrijf? De kans is groot dat die situatie het afgelopen jaar is veranderd. Heeft u bijvoorbeeld zonnepanelen laten plaatsen, meer omzet gedraaid of minder personeel in dienst? Dat kan invloed hebben op de dekking of de premie. Henriëtte ten Hove, technisch verzekeringsspecialist van ABN AMRO Schadeverzekering N.V., legt uit waar u op moet letten bij de jaarlijkse ‘verzekerings-apk’.

Passen uw verzekeringen nog?

‘Wij adviseren om minimaal eens per jaar te kijken of uw verzekeringen nog wel passen,’ vertelt Henriëtte. ‘Er zijn namelijk veel redenen denkbaar waarom de dekking of premie niet langer past bij uw bezit of inkomen. U loopt daarmee het risico dat u onder- of oververzekerd bent. Daarom is het belangrijk dat u ieder jaar uw polis nakijkt en eventuele wijzigingen aan uw verzekeraar doorgeeft.’ 

 

Welke risico’s loopt u?

Met een niet-actuele polis, loopt u niet alleen het risico onder- of oververzekerd te zijn, maar het kan ook nog dat u bij schade helemaal niet verzekerd blijkt. Wanneer u bijvoorbeeld vergeet door te geven dat u een nieuwe bedrijfsauto heeft aangeschaft, bent u niet verzekerd voor schade aan die auto. Daarnaast kunt u voor sommige schades dubbel verzekerd zijn. Henriëtte: ‘Dat risico loopt u vooral wanneer u bij verschillende verzekeraars verzekeringen heeft lopen. Dat kunt u voorkomen door een verzekeringsadviseur in te schakelen. Die houdt voor u het overzicht, ook als u bij verschillende maatschappijen bent verzekerd, en wijst u op dubbele en vaak onnodige dekkingen.’ 

 

Wat moet u controleren?

Om te zorgen dat u de juiste uitkering krijgt bij schade, heeft de verzekeraar de juiste informatie nodig over uw bedrijf en over wat u precies verzekerd heeft. We zetten hieronder voor u op een rijtje welke gegevens u moet controleren op actualiteit.

1. Kloppen uw contactgegevens nog?

‘Dit lijkt een open deur,’ zegt Henriëtte, ‘maar het gebeurt regelmatig dat een ondernemer vergeet een nieuw postadres of mailadres door te geven. Wanneer wij dan bijvoorbeeld een nieuwe polis opsturen, komt die niet aan. Verder is het ook belangrijk dat de verzekeraar het juiste telefoonnummer heeft.’ 

2. Is uw bedrijf verhuisd?

‘Wanneer uw bedrijf verhuist, heeft dat niet alleen gevolgen voor uw bereikbaarheid: een andere locatie betekent ook andere risico’s. Het nieuwe bedrijfspand is groter of juist kleiner, heeft meer of minder ruimtes en heeft daarmee een andere herbouwwaarde, een ander brandrisico, een ander inbraakrisico, et cetera. Wanneer u verhuisplannen heeft, adviseren wij u daarom om dat tijdig door te geven aan uw verzekeringsadviseur. Samen kunt u de nieuwe risico’s in kaart brengen en kijken op welke punten uw verzekering moet worden aangepast.’ 

3. Zijn de bedrijfsactiviteiten veranderd?

Ook hier geldt: andere bedrijfsactiviteiten brengen andere risico’s met zich mee. Henriëtte: ‘Het kan zijn dat u - of uw personeel - andere werkzaamheden bent gaan uitvoeren, waarvoor uw aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt. Denk aan de horecaondernemers die tijdens de coronacrisis maaltijden zijn gaan bezorgen. Dat leidde tot een toename in het aantal ongelukken met e-bikes.’

Lees ook: Bezorging met e-bikes: hoe beperkt u mogelijke schade?  

Een voorbeeld: 

Een timmerman repareert op verzoek van de klant een lek in het dak. Een uur na zijn vertrek veroorzaakt de nog nasmeulende bitumen dakbedekking brand. Het pand brandt volledig af, net als het pand ernaast. De timmerman wordt aansprakelijk gesteld voor de schade. Dakdekwerkzaamheden vallen volgens zijn polis echter niet onder de verzekerde werkzaamheden. Gelukkig is in dit geval de verzekeraar coulant en vergoedt de schade. Anders was de timmerman failliet gegaan.

Lees ook: Grote brandschade vaak te voorkomen

4. Kloppen de verzekerde bedragen nog?

‘Wanneer u een te hoog of een te laag bedrag heeft verzekerd, krijgt u bij schade niet het bedrag uitgekeerd dat u verwacht,’ legt Henriëtte uit. ‘Bij een te laag verzekerd bedrag krijgt u niet wat u nodig heeft om door te kunnen met ondernemen: u moet het verschil zelf bijleggen. Bij een te hoog bedrag, betaalt u te veel premie. U krijgt dan niet méér uitgekeerd bij schade.’ 

Een voorbeeld: 

Uw bedrijfspand brandt volledig af. Het kost 500.000 euro om het pand te herbouwen en alle inventaris en machines te vervangen. U heeft voor de zekerheid het pand voor 1 miljoen verzekerd. U krijgt dan nog steeds 500.000 uitgekeerd, terwijl u de jaren ervoor 2 x zoveel premie heeft betaald.

Tip: Weet u niet wat de waarde van uw bedrijf momenteel is? Vraag uw verzekeringsadviseur een waardebepaling te (laten) doen. Een officiële waardebepaling (of een volledige taxatie) biedt u een garantie tegen onderverzekering. 

Aanpassingen aan bedrijfsgebouw?

Bedenk dat bij iedere aanpassing aan uw bedrijfsgebouw ook het verzekerde bedrag wijzigt. Henriëtte: ‘Denk aan een aanbouw, zonnepanelen, een nieuwe koelcel, een extra magazijn. Deze verhogen niet alleen de verzekerde waarde maar zijn ook nog eens van invloed op het schaderisico. Geef dit soort aanpassingen daarom altijd zo snel mogelijk door aan uw verzekeraar.’ 

Tip: Heeft u plannen voor een verbouwing of een nieuw pand? Neem dan voor aanvang van de bouw contact op met uw verzekeringsadviseur. Op die manier kunt u direct de eisen die de verzekeraar stelt aan brand- en inbraakveiligheid meenemen in uw plannen. 

Lees ook: Zonnepanelen op bedrijfsdak? Betrek op tijd uw adviseur! 

5. Klopt uw omzet nog?

Bij sommige verzekeringen bepaalt uw omzet hoeveel premie u bepaalt. Dat geldt bijvoorbeeld voor uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Henriëtte: ‘Met een grotere omzet loopt u immers ook grotere risico’s. Daarom is het belangrijk om wijzigingen in uw omzet aan uw verzekeraar door te geven.’ 

6. Is uw brutowinst nog (ongeveer) hetzelfde? 

Dit is vooral belangrijk wanneer u een bedrijfsschadeverzekering heeft. ‘Stel dat u door een grote schade niet verder kunt met ondernemen, dan keert de verzekeraar ook een vergoeding uit van uw gederfde inkomsten. Met recente cijfers over uw omzet, krijgt u snel het juiste bedrag uitgekeerd.’ 

7. Heeft u meer of minder personeel in dienst?

Voor een aantal verzekeringen is het belangrijk hoeveel medewerkers u in dienst heeft. Bijvoorbeeld voor een bedrijfsaansprakelijkheids-, een rechtsbijstand-, een ongevallen- of een verzuimverzekering

8. Voldoet u (nog) aan de preventiemaatregelen?

Om schades zoveel mogelijk te voorkomen nemen verzekeraars clausules met verplichte preventiemaatregelen op. Henriëtte: 'Als klant zit u ook niet op schade te wachten. Dat brengt immers rompslomp met zich mee. Controleer bij het nalopen van uw verzekeringen daarom ook of u (nog) aan alle preventiemaatregelen voldoet.' 

Een voorbeeld:

U heeft een restaurant. Dan kan een verzekeraar eisen dat het filter van de afzuigkap minimaal één keer per week wordt schoongemaakt én dat de ruimte achter de filter (afzuigmotor en - kanaal) minimaal één keer per jaar wordt gekeurd door een gespecialiseerd bedrijf. Hiermee wordt het risico op brandschade zoveel mogelijk voorkomen.

Lees ook: Vetaanslag: de afzuigkap kan een groot brandgevaar zijn

 

Geen wijzigingen, toch updaten?

‘Het is sowieso verstandig eens per jaar uw verzekering te controleren,’ adviseert Henriëtte. ‘Het venijn schuilt vaak in de details. Soms lijkt er niets veranderd, maar bij nader inzien blijkt u dan toch te veel premie te betalen of onderverzekerd te zijn.’ 

Een voorbeeld: 

De eigenaar van een boekenwinkel stelt vast dat het afgelopen jaar aanzienlijk minder met cash is afgerekend. 97 procent van de klanten betaalde met pin. De hoeveelheid contant geld in de kassa is daardoor zodanig klein, dat de eigenaar besluit het diefstalrisico daarvan zelf te dragen en zijn geldverzekering op te zeggen. 

 

Geef wijzigingen tijdig door

Wanneer uw verzekeraar alle actuele gegevens heeft en uw polis waar nodig is aangepast, bent u weer helemaal passend verzekerd. Henriëtte: ‘Belangrijke wijzigingen moet u volgens onze voorwaarden binnen twee maanden doorgeven. Om te voorkomen dat u geen of te lage dekking heeft bij schade, raad ik u aan dat zo spoedig mogelijk na een wijziging te doen. U kunt dat doen via uw adviseur of via de Servicedesk. Om te voorkomen dat u de jaarlijkse controle vergeet, raad ik u aan daar nu direct een herinnering voor in uw agenda te zetten.’

ABN AMRO

Henriëtte ten Hove

Verzekeringsspecialist bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V.

    Meer voor

    Ook interessant