Ga direct naar de inhoud

Grote brandschade vaak te voorkomen

Brand voorkomen.jpg

Sommige werkzaamheden zijn extreem brandgevaarlijk. Denk aan het lassen van staalconstructies of leidingwerk en het branden van bitumen dakbedekking. De kans is groot dat daarbij (of daarna) brand ontstaat. Brandgevaarlijke werkzaamheden veroorzaken maar liefst 12 procent van alle branden. ‘Preventie is ook hier het sleutelwoord,’ zegt Henk-Jan van Dalen, acceptant bij ABN AMRO Verzekeringen. ‘In praktisch alle gevallen van totaalschade had de brand eenvoudig voorkomen kunnen worden’.

Hoe voorkom je brand na werkzaamheden?

‘De meeste branden ontstaan wanneer de klus al geklaard is. Wanneer je voor, tijdens en na de werkzaamheden de juiste preventiemaatregelen neemt, beperk je het risico op brand tot een minimum. We hebben deze maatregelen in een handig stappenplan gezet.

Fase 1: Voorbereiding

  • Verwijder brandbare materialen. Zorg dat er geen brandbare stoffen in directe omgeving van de werkplek liggen of bedek deze met brandwerend materiaal.
  • Houd blusmiddelen binnen handbereik. Zorg voor minstens twee blustoestellen met een inhoud van minimaal 6 kg.
  • Leg procedures, afspraken en verantwoordelijkheden rondom brandveiligheid vast in het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden.

Fase 2: Tijdens de werkzaamheden

  • Houd nooduitgangen en vluchtwegen vrij.
  • Houd extra toezicht wanneer de brandmeldinstallatie tijdelijk uitgeschakeld is om vals alarm te voorkomen.
  • Bescherm omstanders met lasschermen.

Fase 3: Na afloop

  • Houd toezicht. Controleer tot minimaal een uur na beëindiging van de werkzaamheden op een beginnende brand. Plan de werkzaamheden daarom niet aan het einde van de dag.
  • Vergeet niet om de brandbeveiliging weer in te schakelen.

Vergeet vooral niet het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden te laten invullen door de uitvoerder. Zo breng je samen in kaart welke risico’s de klus oplevert en welke preventiemaatregelen nodig zijn.

Onbeheerde werkzaamheden: een groot risico

Een fabriekshal die door laswerkzaamheden in de as wordt gelegd of een winkelcentrum dat afbrandt door dakdekwerkzaamheden: het gebeurt vaker dan je denkt. Het grootste gevaar schuilt in onbeheerde werkzaamheden. Stel dat de dakdekker direct na de klus naar huis gaat, of dat een lasser even gaat lunchen. Ook op zo’n onbewaakt ogenblik krijgt een smeulend vuurtje de gelegenheid om uit te groeien tot een verwoestende brand. Dit risico is het grootst wanneer er in het pand brandbaar isolatiemateriaal is verwerkt. De brand die dan ontstaat is vaak zó hevig, dat de brandweer weinig anders kan doen dan het pand gecontroleerd uit laten te branden.’


Dakwerkzaamheden grootste gevaar

Werkzaamheden op het dak vormen het grootste risico op brand. Maar liefst 80 procent van alle dakbranden ontstaat tijdens dakonderhoud. Vooral reparaties aan dakranden en dakdoorvoeren zijn riskant. Want die brengen de vlam van de brander sneller in contact met isolatiemateriaal. En onderschat het brandgevaar van spinnenwebben en stof niet: ook die vatten heel snel vlam.


Verhoog de brandveiligheid met controles

Allemaal goede redenen om te zorgen dat iedereen werkt volgens de NEN 6050 en het KOMO procescertificaat BRL 4702. Deze certificaten schrijven precies voor hoe je brandveilig op het dak werkt. Bijvoorbeeld: branders die even niet gebruikt worden, compleet doven. En ook hier is controle na afloop heel belangrijk. Controleer in het uur na de werkzaamheden regelmatig of er niks smeult of rookt. Dat betekent dus niet dat je pas na een uur moet gaan kijken, want dan kun je al te laat zijn. En laat ook tijdens de werkzaamheden de werkplek nooit onbeheerd achter.’

Geschreven door

Ook interessant