Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Pas op voor waterschade door daklekkage!

Waterschade voorkomen.jpg

Onvoldoende afvoer van overtollig regenwater leidt vaak tot waterschade. Bijvoorbeeld door zomerse hoosbuien of wanneer de dakgoot en afvoerengaten verstopt zitten door bladeren. Naast veel materiele schade, kan lekkage er ook voor zorgen dat de levering aan klanten wordt vertraagt en dat de werkzaamheden in het bedrijf stagneren. Risicodeskundige Henk-Jan van Baak vertelt waar je op kunt letten om waterschade te voorkomen.

Water door daklekkage kan plafonds en de muren beschadigen, maar ook de spullen in het gebouw. Denk aan kwetsbare goederen, zoals machines en elektronische apparatuur. Water dat in de elektrische installatie komt, kan zelfs kortsluiting en brand veroorzaken. In het ergste geval kan dat ervoor zorgen dat de levering aan klanten wordt vertraagd of dat je tijdelijk geen werkzaamheden kan uitvoeren. 

 

Meer regenwater in korte tijd

Door de klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Steeds vaker worden we geconfronteerd met heel veel regenval gedurende een relatief korte tijd. Deze hoosbuien vallen vaak in de zomermaanden. Maar ook harde regen gedurende vijf tot tien dagen, vaak in de winter, komen steeds vaker voor. Het zijn met name de hoosbuien in de zomer die vaak voor waterschade zorgen.

Soms valt er meer water op het dak dan er door de afvoerbuizen kan worden afgevoerd. Daardoor kan het water vaak via allerlei naden en kieren het gebouw binnendringen en binnen waterschade veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat de afvoerbuizen optimaal kunnen functioneren, is het belangrijk om het dak en de dakgoten regelmatig schoon te maken.

 

Minstens eens per jaar schoonmaken

In de regel adviseren wij om platte daken en dakgoten minstens een keer per jaar schoon te maken. Bladeren, leislag, mos, vogelveren en takjes die overvliegende vogels laten vallen, zorgen ervoor dat regenwater minder makkelijk via de hemelwaterafvoer wordt afgevoerd. Dit kan niet alleen waterschade veroorzaken, maar soms bezwijkt zelf het hele dak onder het gewicht van te veel water. Staan er hoge bomen naast het pand of vliegen er veel vogels over? Dan is het verstandig om vaker schoon te maken. Het schoonmaken van het dak kun je het beste in het voor voor- en/of najaar doen. Zorg dat het niet te koud is. Als de buitentemperatuur lager is dan 15 C, is de dakbedekking verhard en is er kans dat deze breekt als erop wordt gelopen.  

Natuurlijk kun je het schoonmaken ook overlaten aan een dakdekkersbedrijf. Zij beschikken over de juiste klim- en veiligheidsmaterialen. Het werken op hoogte is immers niet zonder gevaar en hiervoor gelden dan ook strenge arbo-voorschriften.  

 

Korfjes en brievenbussen

Naast het schoonhouden van daken en goten adviseer ik ook het plaatsen van korfjes op de afvoerbuizen, zodat bladeren en takjes geen verstopping veroorzaken en vogels er geen nest in kunnen bouwen. 

Soms is de hoeveelheid regenwater zo groot dat ook het riool de hoeveelheid water niet meer kan verwerken. Het is daarom belangrijk dat er noodoverstorten in de dakrand aanwezig zijn. Deze noodoverstorten zorgen er voor dat als het riool en dus ook de buizen voor de hemelwaterafvoer de overvloedige hoeveelheid water niet meer kunnen afvoeren, het water alsnog wegloopt. De aanwezigheid van deze noodoverstorten kun je zelf controleren. Ze zien eruit als een soort ‘brievenbussen’. Zie je ze niet? Laat de aanwezigheid dan door een dakdekker controleren. Noodoverstorten kunnen veel schade door lekkage en dakinstorting voorkomen! 

 

Niet wachten tot het gaat lekken

Dakbedekking op platte daken gaat zo’n 20 tot 40 jaar mee, afhankelijk van het feit of er regelmatig onderhoud is uitgevoerd en van onder andere de aanwezigheid van opstaande dakranden, de hoeveelheid zonlicht en dergelijke. Wacht niet met vervanging of reparatie totdat het binnen gaat lekken! Laat platte daken jaarlijks schoonmaken, inspecteren en laat slechte delen gelijk vervangen door een dakdekkersbedrijf. Zo verleng je de levensduur van het dak en voorkom je lekkages. Als er eenmaal scheurtjes zijn ontstaan, dan is het eigenlijk al te laat.

Veel dakdekkersbedrijven bieden een onderhoudscontract aan, waardoor de jaarlijkse kosten vaak lager zijn. Kies bij voorkeur voor een gecertificeerd dakdekkersbedrijf dat in het bezit is van het KOMO-procescertificaat BRL 4702 én is aangesloten bij een brancheorganisatie met een klachten- of geschillenregeling, zoals bijvoorbeeld VEBIDAK. 

Moet de dakbedekking worden vervangen of gerepareerd? Zorg dan ook dat dit zo brandveilig mogelijk gebeurt. Bespreek vooraf de mogelijkheden en werkwijze met het dakdekkersbedrijf en vul het ‘Formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden’ in.  

 

Zonnepanelen

Met de hoge energieprijzen is het voor veel ondernemers en particulieren aantrekkelijk om zonnepanelen te laten aanleggen. Het is belangrijk om vooraf te bedenken dat als de zonnepanelen eenmaal op het dak liggen, je de dakbedekking niet meer kan vervangen zonder de zonnepanelen weer tijdelijk te verwijderen. Ook het uitvoeren van reparaties wordt een stuk lastiger als de lekkage zich onder de zonnepanelen of kabelgoten bevindt. Laat de kwaliteit van de dakbedekking daarom altijd vooraf beoordelen door een adviesbureau zoals bijvoorbeeld VEBIDAK Dakadvies of BDA Dak- en Geveladvies of door een dakdekkersbedrijf. Is de nog resterende te verwachte levensduur van de dakbedekking minder dan de terugverdientijd van de zonnepanelen, laat de dakbedekking dan altijd vooraf vervangen.’

Geschreven door

Ook interessant