Ga direct naar de inhoud

Waarom vluchtroutes zo belangrijk zijn

Eisen vluchtroute.jpg

U heeft als werkgever de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw werknemers. Wanneer er brand uitbreekt of een andere calamiteit plaatsvindt, moet iedereen de werkplek snel kunnen verlaten. Daarom is het belangrijk om vluchtmogelijkheden duidelijk aan te geven. Daarnaast kunnen veiligheidsborden levens redden, omdat ze waarschuwen voor gevaarlijke en ongezonde situaties.

Geef vluchtroutes duidelijk aan

Goede, duidelijk aangegeven vluchtroutes en nooduitgangen zijn van levensbelang bij een calamiteit. Ze moeten daarom voldoen aan een aantal eisen Zo is het verplicht om voor tenminste één vluchtroute te zorgen. Voor bedrijfsgebouwen geldt dat de maximale loopafstand naar een vluchtroute is vastgesteld op dertig meter. Is dit niet voor alle medewerkers haalbaar, dan is een tweede vluchtroute nodig.

Om alle aanwezigen de weg te wijzen in geval van nood, doet u er verstandig aan in de gangen ‘brandplattegronden’ op te hangen: hierop kunnen vluchtende werknemers of bezoekers zien waar ze zich bevinden. Ook staan hier de vluchtroutes en nooduitgangen op. Zet op die plattegronden duidelijke adviezen, zoals: ’Blijf kalm bij brand’ en/of ‘Bel bij brand nummer … ‘.


Gevaar? Plaats veiligheidsborden!

Als een werkplek, gereedschap, machines of rijdend materieel gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kan opleveren, moet u dit met veiligheidsborden aangegeven. Deze moeten in één oogopslag duidelijk maken welk gevaar dreigt, wat verboden is of juist verplicht.

Vuur, open vlam en roken zijn bijvoorbeeld verboden in opslagruimten van gevaarlijke stoffen. Bij de ingang van een werkplaats moet staan aangegeven dat veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en handschoenen verplicht zijn.

Zorg dat:

  • de borden op een goed verlichte, gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats hangen;
  • de borden hangen bij de toegang tot de zone waar een risico bestaat, of in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico;
  • de veiligheidsborden voldoen aan de minimale eisen in hoofdstuk 8 van de Arboregeling. Een uitgebreide lijst van alle veiligheidsborden vindt u in bijlage XVIII van diezelfde Arboregeling.

 

Vragen over vluchtroutes?

Voor meer informatie over veiligheid op de werkvloer kunt u altijd terecht bij InPreventie.

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant