Ga direct naar de inhoud

Hoe helpt een RADI®-adviseur met duurzame inzetbaarheid?

Dag met RADI adviseur.jpg

De afgelopen jaren is de term ‘duurzame inzetbaarheid’ steeds belangrijker geworden voor bedrijven. En dat is ook niet zo gek: voor de toekomst van jouw bedrijf is het belangrijk dat je werknemers gezond en fit blijven tot aan hun pensioen én dat zij zich blijven ontwikkelen. Zowel qua kennis en vaardigheden als ervaring. Wat houdt duurzame inzetbaarheid precies in? En wat kun je als ondernemer doen om je personeel vitaal te houden? Relatiemanager Henk den Hertog is RADI®-adviseur bij ABN AMRO Verzekeringen en houdt zich dagelijks met deze vraag bezig.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht om mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. De focus ligt vooral op arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een leven lang ontwikkelen. Henk: “In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaat duurzame inzetbaarheid niet alleen over gezondheid of vitaliteit. Het gaat óók over de flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers en over de cultuur en leiderschap binnen een bedrijf. Ook spelen maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen een rol. Als RADI®-adviseur houd ik met al deze (externe) factoren rekening. Ik zet ze op een strategische manier in om een bedrijf verder te helpen.”

Meer informatie lees je in het artikel: ‘Wat is duurzame inzetbaarheid nu eigenlijk?’

 

Speciale beroepsopleiding

RADI® staat voor Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Om RADI®-adviseur te worden, moet je een speciale, erkende beroepsopleiding op het gebied van duurzame inzetbaarheid volgen. Henk heeft dat in 2020 gedaan, samen met zijn collega Irma: “De opleiding duurt tien maanden en wordt alleen gegeven aan de NiDi Business School in Breda. Alle thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid komen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmarktontwikkelingen, leiderschap, organisatiekunde en veranderingsbereidheid. Als RADI®-adviseur ben ik anders gaan kijken naar gezonde medewerkers binnen een bedrijf. Want ook bij duurzame inzetbaarheid geldt: voorkomen is beter dan genezen.”

Aandacht voor gezonde medewerkers

Henk legt uit wat zijn rol als RADI®-adviseur inhoudt: “Ik ga met bedrijven in gesprek over verzuim, de oorzaken van uitval van medewerkers en hoe je daar invloed op uitoefent. Met andere woorden: hoe je verzuim kunt voorkomen. Wij richten ons steeds meer op de ‘gezonde’ medewerkers binnen een bedrijf. Hoe zorg je dat zij fit en gezond blijven tot aan hun pensioen? Werkplezier is bijvoorbeeld een belangrijke factor bij het voorkomen van verzuim. Wie plezier heeft, doet er eerder alles aan om het maximale uit zijn werk te halen. Daar geven we advies over. Daarnaast helpen we werkgevers met de complexe wet- en regelgeving. Hoe zijn zaken binnen het bedrijf geregeld wanneer iemand ziek wordt? Waar moet je als werkgever rekening mee houden? Met onze kennis en expertise kunnen wij bedrijven echt verder helpen.”

Pleisters plakken 

Toch ziet Henk in de praktijk nog te vaak dat werkgevers geen prioriteit geven aan preventie. “Ze plakken liever een pleister om het probleem snel op te lossen, want dan zijn ze er even vanaf. Onlangs sprak ik met een bedrijf dat twee jaar geleden is overgenomen. De open cultuur van het grotere moederbedrijf leefde daar helemaal niet en er was sprake van een zeer hoog verzuim. Mijn advies was toen: ga in gesprek met medewerkers en vraag hoe zij zich voelen. Hebben ze het nog naar hun zin? Wat voor impact had de overname op ze? Vaak willen mensen gewoon gezien en gehoord worden. Het gesprek aangaan kan dan al voldoende zijn.”

 

Persoonlijke gesprekspartner

Henk hecht veel waarde aan aandacht hebben voor de ander: “Een van de leukste dingen in mijn werk vind ik de persoonlijke gesprekken met werkgevers. Zij hebben vaak zóveel aan hun hoofd, dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Ik kan dan echt van toegevoegde waarde zijn. De oplossing is niet altijd direct een praktisch hulpmiddel. Soms helpt het al als ik de juiste vragen stel over duurzame inzetbaarheid."

Zo was ik eens bij een bedrijf dat een medewerker met rugklachten had. Die persoon was vanwege financiële redenen niet verzekerd voor fysiotherapie. Hij ging daar dus niet heen, omdat hij de eerste negen behandelingen zelf moest betalen. Dan herstel je natuurlijk ook niet en is de kans op (langdurig) verzuim groter. Samen met de werkgever zijn we toen op zoek gegaan naar een alternatieve oplossing. En bij werknemers met psychische klachten kijken we samen met het bedrijf of bijvoorbeeld het preventieve budget van inkomensverzekeraars ingezet kan worden. Het is fijn dat wij onze klanten regelmatig spreken, want om dit soort gesprekken te kunnen voeren is een persoonlijke relatie essentieel. Zo kun je écht iets betekenen.”

Het is fijn dat wij onze klanten regelmatig spreken, want om dit soort gesprekken te kunnen voeren is een persoonlijke relatie essentieel. Zo kun je écht iets betekenen.

Een leven lang leren

Elke casus is weer anders en Henk heeft dan ook geen ‘panklare’ oplossingen voor bedrijven. “Wij hebben de waarheid niet in pacht. In tegendeel. Elke situatie is weer anders en als RADI®-adviseur leer je elke dag weer bij. Van het NiDi krijgen we regelmatig sessies om onze kennis op peil te houden en te verbreden. Dat vind ik erg leuk, want ik houd van opleiden en kennis vergaren. Die sessies zijn erg nuttig, want ze helpen je om zaken soms vanuit een ander perspectief te bekijken. Ik vind het fijn als zo’n trainer mij dan weer even op scherp zet en andere inzichten biedt.”

 

Investeren in personeel

Persoonlijke en professionele ontwikkeling is voor Henk een belangrijk thema. Hij adviseert werkgevers dan ook om te investeren in hun personeel: “Bedrijven zien soms te vaak alleen de kosten van een opleiding. Ik adviseer juist om verder te kijken: naar wat het oplevert. En wees niet ‘bang’ dat mensen hun kennis gaan verbreden of overstappen naar een andere werkgever. Neem nu het stapbudget. Daarvan werd door sommigen gezegd dat het een mislukking was, omdat mensen allerlei cursussen gingen volgen die niets met hun werk te maken hadden. Maar dat is echt een misvatting. Want wie bereid is zich te ontwikkelen, is per definitie gemotiveerd. Als mensen mogen groeien, dan voelen ze zich meer gewaardeerd en ervaren ze meer werkplezier. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven die durven te investeren, gemotiveerder personeel hebben.”

 

Blik op de toekomst

Henk wil tot slot aandacht vragen voor een belangrijk element bij het duurzaam houden van personeel: “Ik vind dat bij bedrijven de focus nog te weinig ligt op de personeelsplanning op de langere termijn. Overal zie je personeelstekorten en werkgevers zijn echt aan het ‘overleven’. Ze kijken naar vandaag en morgen en zijn allang blij als ze nu voldoende mensen aan het werk hebben. Maar hoe zit dat over vijf tot tien jaar? Waar sta je dan met je bedrijf? Welke kennis en expertise heeft het bedrijf nodig over vijf jaar? En hoe zorg je ook in de toekomst voor genoeg mensen?

Deze vragen moeten bedrijven zich wat mij betreft vaker stellen. En werkgevers zouden ook verder moeten kijken dan alleen het benodigde diploma. Want soms heeft iemand wel de juiste vaardigheden, capaciteiten en kwaliteiten om een functie uit te oefenen, maar niet het juiste diploma. Zo iemand kan dan evengoed de meest geschikte persoon zijn. Tot slot: heb meer oog voor je huidige, gezonde medewerkers. Houd ze fit tot aan het einde van de rit.”

Geschreven door

Ook interessant