Ga direct naar de inhoud

Houd je voldoende rekening met het loondoorbetalingsrisico?

Loondoorbetalingsrisico.jpg

Je doet er alles aan om een goede werkgever te zijn. Maar ben je je bewust van alle personeelsrisico’s? Wist je bijvoorbeeld dat een langdurig zieke werknemer je de eerste twee jaar al gauw € 90.000 kan kosten? Simon Peereboom, adviseur inkomens- en zorgverzekeringen, vertelt welke risico’s je loopt als werkgever.

Denk je na over personeelsrisico’s?

‘In de praktijk zie ik vaak dat werknemers te laat gaan nadenken over zaken als arbeidsongeschiktheid, (letsel)aansprakelijkheid en het loondoorbetalingsrisico. Zo was ik was laatst op bezoek bij een IT-bedrijf. Het bedrijf was in korte tijd snel gegroeid. Vrijwel alle tijd en energie van de ondernemer was in de groei gaan zitten. Over personeelsrisico’s had hij nog helemaal niet nagedacht.

Pas toen een werknemer door een ernstige sportblessure thuis kwam te zitten, vroeg hij zich af: En nu?

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter stelt bij arbeidsongeschiktheid een aantal stappen verplicht. Een belangrijke is, dat je samen met de werknemer binnen twee maanden een plan van aanpak moet maken over hoe de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Wij adviseren ondernemers altijd zich aan te sluiten bij een arbodienst. Vanuit de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht zich te laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Arbodiensten hebben bedrijfsartsen in dienst en bovendien de nodige expertise. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn: vanaf € 20,- per werknemer per jaar. En juist verstandig voor kleinere bedrijven, want hoe kleiner het bedrijf, hoe minder arbo-expertise er in huis is.

 

Loondoorbetalingsverplichting

Een ander heikel punt is loondoorbetaling. De eerste twee jaar dat een werknemer met een vast contract ziek thuis zit, ben je wettelijk verplicht 70% van het loon door te betalen, tenzij er in de cao een andere afspraak is vastgelegd. Om je concurrentiepositie op de banenmarkt te verstevigen, kun je als secundaire voorwaarde opnemen dat je het eerste jaar 100% doorbetaalt.

Loondoorbetalingsverzekering

Dat loondoorbetalingsrisico kun je dan weer afdekken met een verzekering. Wanneer je dat niet doet, kan de impact van een langdurig zieke werknemer op je zakelijke portemonnee groot zijn. Voor een arbeidsongeschikte werknemer betaal je namelijk niet alleen loon door, maar betaal je ook voor re-integratiebegeleiding, bedrijfsarts, opleiding et cetera. De totale kosten kunnen in twee jaar zomaar oplopen tot € 90.000.

Wist je dat een langdurig zieke werknemer je de eerste twee jaar al gauw € 90.000 kan kosten?

WGA-gat-verzekering

Veel mensen denken dat werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid altijd 70% van hun laatstverdiende salaris ontvangen. Ook voor deze werkgever was het een eyeopener dat dit niet zo is. Als na de eerste twee jaar de werknemer door het UWV arbeidsongeschikt wordt verklaard, krijgt hij een percentage van het laatst verdiende loon. Dat is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en of hij zijn restverdiencapaciteit wel voldoende benut. Met een beetje pech valt hij terug tot minder dan de helft van zijn loon. Dit noemen we het WGA-gat (WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Ook daartegen kun je als werkgever een verzekering afsluiten, waarmee de WIA-uitkering van de langdurig zieke werknemer wordt aangevuld tot 70%. Ook weer een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde dus.

 

Goed voorbereid

In dit geval viel het gelukkig mee en kon de werknemer na een half jaar weer aan de slag. Het voordeel was dat de werkgever nu goed voorbereid was op toekomstige personeelsrisico’s. Hij heeft zijn arbeidsvoorwaarden aangepast, een arbodienst in de arm genomen en een loondoorbetalingsverzekering afgesloten. Dat biedt hem zekerheid en daarmee rust. Bovendien is zijn concurrentiepositie daarmee flink verbeterd.’

Geschreven door

Ook interessant