Ga direct naar de inhoud

Beperk schade door brand: laat je brandblusmiddelen jaarlijks keuren

Brandblussers keuren.jpg

Brand in of rondom je bedrijf is een groot risico. Een uitslaande brand is al snel oncontroleerbaar en kan enorme schade veroorzaken. Het is dus verstandig om brandblusmiddelen in huis te hebben én om deze regelmatig te laten keuren. Voor je brandverzekering is dit in de meeste gevallen zelfs verplicht. Sandra van den Broek-Wolfs (Schadebehandelaar Zakelijk): “De impact van een brand is vaak enorm. Laat je blusmiddelen op tijd controleren en onderhouden.”

Verschillende soorten blusmiddelen

Sandra legt uit welke blusmiddelen er zijn: “De meest voorkomende brandblusmiddelen zijn de draagbare blussers. Deze heb je in verschillende varianten: schuimblusser, poederblusser, vetblusser en CO2-blusser. Daarnaast heb je nog de brandslanghaspel en de blusdeken. Grotere bedrijven beschikken soms over een sprinklerinstallatie of zelfs een eigen bluswatervoorziening. Zo’n voorziening kan door de brandweer worden gebruikt wanneer er brand uitbreekt.”

 

Brandklassen

“Niet alle soorten branden kun je met elke brandblusser bestrijden. Dit hangt namelijk af van het materiaal dat in brand staat. Welk blusmiddel geschikt is, wordt aangeduid met vijf verschillende brandklassen:

  • Brandklasse A: voor vaste stoffen;
  • Brandklasse B: voor vloeibare stoffen;
  • Brandklasse C: voor gassen; 
  • Brandklasse D: voor metaal;
  • Brandklasse F: voor olie en (frituur)vetten.”

Brandklasse E wordt in Nederland niet meer gebruikt. Met deze klasse werden elektriciteitsbranden aangeduid. Elektriciteit kan wel een oorzaak zijn van brand, maar is zelf geen brandend materiaal.

Geschikte brandblussers per klasse

Sandra: “Veel (kleine) branden in gebouwen kunnen met een draagbare blusser succesvol worden bestreden. Hieronder zie je welke brandblusser geschikt is per brandklasse:

  • Schuimblusser: vooral geschikt voor brandklasse A en B (en in aangepaste vorm voor F);
  • Poederblusser: met name voor brandklasse A, B en C (en in aangepaste vorm voor D). Let er wel op dat poeder veel nevenschade kan veroorzaken aan apparatuur en installaties;
  • Vetblusser: voor brandklasse F. Blus een vetbrand nooit met water!;
  • CO2-blusser: met name voor brandklasse B en elektronische apparatuur.
  • Brandslanghaspel en blusdeken: voor brandklasse A.”

 

Verplichte keuring brandblusmiddelen

“Alle draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer per twee jaar worden gekeurd. Dat staat in het Bouwbesluit 2012. Afhankelijk van je verzekering is dit in de meeste gevallen zelfs vaker verplicht. Dit geldt ook voor brandslanghaspels. Daarnaast is het verplicht om eens per vijf jaar de brandslang (dus niet de haspel) te beproeven met de maximaal toelaatbare druk.

Laat je brandblusmiddelen altijd keuren door een REOB-erkend bedrijf (Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen). De REOB-keuringen vinden plaats volgens de richtlijnen van de NEN 2559 (draagbare blustoestellen), de NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen) en de NEN 671-3 (brandslanghaspels). Zo weet je zeker dat je blusmiddelen goed geïnspecteerd worden.”

Risico’s van ongekeurde brandblusmiddelen

Sandra legt uit welke risico’s je loopt wanneer je brandblusmiddelen niet laat keuren, of laat keuren door een niet-gecertificeerd bedrijf: “Er bestaat een kans dat je blusmiddel niet (goed) werkt. Dat is natuurlijk een groot probleem wanneer er brand uitbreekt. Dat geldt voor alle soorten middelen, van kleine handblussers en haspels, tot de eigen blusvoorzieningen bij bedrijven. Ook deze laatste worden jaarlijks gecontroleerd. Je wilt er wel zeker van zijn dat er daadwerkelijk water uitkomt.

Voor je brandverzekering is het ook belangrijk om je te houden aan de verplichte, gecertificeerde keuring. Mocht je te maken krijgen met brand, dan kan een verzekeraar naar de certificaten vragen. Mogelijk wordt er geen schadevergoeding uitgekeerd, wanneer blijkt dat de brand verergerd of vergroot werd door het ontbreken van goedgekeurde brandblussers.”

 

Het belang van brandpreventie

Een brand met de juiste blusmiddelen bestrijden kan de schade beperken. Een brand voorkomen is uiteraard nóg beter, aldus Sandra: “Het klinkt cliché, maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Wij zien in de praktijk veel brandschades voorbijkomen en we horen soms schrijnende verhalen van ondernemers. De gevolgen van een brand zijn in de meeste gevallen gigantisch. Je hebt niet alleen te maken met materiële schade; ook financieel en emotioneel kan een brand enorme impact hebben. Zorg dus altijd dat je voldoende brandpreventiemaatregelen treft en dat je goed verzekerd bent.”

Lees meer over het voorkomen van brand in het artikel ‘Tips om brand in je bedrijf te voorkomen’.

Geschreven door

Ook interessant