Ga direct naar de inhoud

Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor uw verzekeringen?

Oekraïne verzekeringen.jpg

Op 24 februari viel Rusland buurland Oekraïne binnen; de situatie verandert voortdurend. De gevolgen worden wereldwijd gevoeld: door de burgers van Oekraïne, mensen die hun nabij staan en tot slot de economie. De oorlog kan ook effect hebben op de verzekeringen, die u via ons heeft afgesloten. Want wat betekent deze oorlog bijvoorbeeld voor uw goederentransport- of reisverzekering? In dit artikel bespreken we kort welke gevolgen de situatie in Oekraïne op uw verzekeringen kunnen hebben.

De inval van Rusland in Oekraïne kan grote gevolgen hebben – ook op verzekeringsgebied. De sancties die zijn opgelegd kunnen invloed hebben op uw dekking. 

 

Handels- en sanctiewetgeving

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne heeft de internationale gemeenschap nieuwe handelssancties ingesteld. Deze sancties kunnen gevolgen hebben voor de dekking van uw verzekerde risico’s. Verzekeraars kunnen zich beroepen op de sanctie-clausule die in alle lopende verzekeringspolissen is opgenomen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat zij bepaalde schades niet in behandeling nemen. Doet u zaken in deze regio’s? Ga dan na of uw activiteiten door de sancties worden geraakt. Een goede bron die u hiervoor kunt raadplegen is de RVO-website

 

Goederentransportverzekering

Een aantal goederentransportverzekeringen heeft oorlogs- en stakersrisico meeverzekerd: de zogenaamde ‘M3’-clausule. Dit betekent dat oorlogs- en stakersrisico is meeverzekerd voor goederen die aan boord zijn van zeeschepen en luchtvaartuigen, wanneer deze worden overvallen door een oorlogssituatie of aan staking-gerelateerde oorzaken. Omdat er in het geval van Oekraïne geen sprake meer is van een onvoorziene situatie, beëindigen verzekeraars vaak deze dekking. Dit met een opzegtermijn van zeven dagen. 

Deze beëindiging van de oorlogs- en stakersrisico (M3-clausule) geldt nu alleen voor de getroffen gebieden (bijvoorbeeld: Oekraïne, de Zwarte Zee en de Zee van Azov). Voor andere landen en gebieden blijft de dekking voor het oorlogsrisico geldig. De situatie in Oekraïne kan dus gevolgen hebben voor uw dekking. 

Reisverzekeringen 

De situatie in Oekraïne verandert voortdurend. Op dit moment geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het land een ‘rood’ reisadvies: het gebied is gevaarlijk. Het ministerie zegt dan ook: ‘Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.’ Dit advies is leidend voor (zakelijke) reisverzekeringen en kan dus gevolgen hebben voor uw dekking. In de meeste gevallen is er geen dekking voor schades, die u oploopt wanneer u toch naar Oekraïne afreist. Daarnaast is er vaak geen dekking op de annuleringsverzekering. Ga hiervoor naar de instantie waarbij u uw (zaken)reis heeft geboekt. 

Het reisadvies van landen die aan Oekraïne en Rusland grenzen is ook aangescherpt. Houd hiervoor het Reisadvies van Nederland Wereldwijd in de gaten. 

Cyberverzekeringen 

De digitale wereld is grenzeloos. Dit geldt ook voor zijn dreigingen, zoals: phishing, hacking en andere cyberaanvallen. Ze kunnen overal ter wereld vandaan komen. Daarom kennen cyberverzekeringen in de regel geen uitsluiting op basis van land of regio. Toch kan de situatie in Oekraïne invloed hebben op de dekking van uw zakelijke cyberverzekering. Veel cyberverzekeraars sluiten schade door oorlog uit; ook verzekeraars waarmee wij samenwerken, zoals: Hiscox, AIG en Chubb. 

Vooralsnog worden cyberaanvallen vooral gericht op de regio Oekraïne. Toch moet u blijven opletten: u kunt indirect slachtoffer worden van beveiligingslekken. Daarnaast is de activiteit van cybercrime in het Westen ook licht toegenomen. Voor preventietips kunt u terecht op Cybersecurity.

Rechtsbijstandsverzekering

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan ook leiden tot juridische problemen. Zo zou er bijvoorbeeld een conflict kunnen ontstaan, doordat uw reis op het laatste moment wordt geannuleerd of goederen niet geleverd worden. Het gebied waarvoor dekking geldt, verschilt per verzekering en/of verzekeraar. Neem bij vragen daarom altijd contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar. 

 

Meer informatie

Hoe er met de situatie in Oekraïne wordt omgegaan, verschilt per verzekeraar en verzekering. Wilt u weten welke gevolgen de oorlog op de door u afgesloten verzekeringen heeft? Neem dan contact op met uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Voor klanten van ABN AMRO Verzekeringen kan dit op de volgende manier: 

Antwoorden op veelgestelde vragen rondom de situatie in Oekraïne en verzekeringen in het algemeen vindt u op de pagina ‘Veelgestelde vragen’. 

Geschreven door

Meer voor