Ga direct naar de inhoud

Oefenen met brand blussen

Brand blussen.jpg

Tien ondernemers volgden bij Vuurrood Veiligheid de workshop ‘Veiligheid op de werkvloer’ – inclusief een praktijkoefening brandbestrijding. Ter afsluiting blusten de cursisten zelf een brandje in een afgesloten ruimte.

Hoe te handelen bij brand?

‘Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar als het onverhoopt toch mis dreigt te gaan, is het belangrijk dat medewerkers weten hoe ze moeten handelen. Kordaat ingrijpen kan veel ellende besparen,’ zegt adviseur Henno Haveman van ABN AMRO Verzekeringen: de organisator van de workshop.


Wie doet wat bij een calamiteit?

De cursus begint met een praktijkles over veiligheid op de werkvloer. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid. De eindverantwoordelijke is de directeur/eigenaar: iedere ondernemer met personeel moet zorgen dat er een RI&E wordt opgesteld. In dit veiligheidsplan staat onder andere beschreven wie wat doet bij een calamiteit. In de praktijk blijken daar – vooral in bedrijfsverzamelgebouwen – zelden goede afspraken over te bestaan. ‘Als je met meerdere bedrijven in een pand zit, zorg dan dat er een integraal plan komt,’ adviseert instructeur Jos. ‘Verder is het belangrijk dat er altijd bijgehouden wordt wie er in het pand aanwezig is: dan weten de BHV’ers en de hulpdiensten of iedereen het pand uit is.’


Blus geen gevorderde brand

In de praktijkles besteedt Jos ook aandacht aan de ontruimingsprocedure en de bestrijding van een beginnende brand. ‘Als de brand niet meer met een handblusser is te bestrijden, laat dat dan aan de brandweer over. Zorg in dat geval voor een snelle en veilige ontruiming, maar zet daarbij je eigen veiligheid niet op het spel. Probeer verspreiding van brand en rook zo goed mogelijk te beperken. Houd deuren zoveel mogelijk gesloten en blijf bij rookvorming laag bij de grond. Drie keer rook inademen kan iemand al fataal worden.’


Zelf branden blussen

Na een korte pauze gaan de cursisten buiten zelf oefenen met blussen. Hiervoor gebruiken ze verschillende blusmiddelen. Met een blusdeken doven ze een prullenbakbrand en redden ze ‘Ruud’: een licht ontvlambaar type, gemaakt van een gevulde overall. Vervolgens krijgen ze de opdracht om in koppels een brandende bak vloeistof te doven met een C02-blusser. Tot slot gaan de cursisten per tweetal een trailer in, waar ze zo snel en effectief mogelijk een brandje moeten doven. Tijdens die oefening leren ze ook de deurprocedure correct toe te passen: eerst rond de deur en aan de deurklink voelen, en als deze nog niet warm is, de deur op de juiste manier openen.

Na afloop gaven de deelnemers aan de workshop als heel boeiend en leerzaam te hebben ervaren.

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant