Ga direct naar de inhoud

Het risico van brandgevaarlijke werkzaamheden

brandgevaarlijke werkzaamheden.jpg

Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn de afgelopen jaren vaker dan u denkt de oorzaak van brand. Denk aan lassen, slijpen, solderen, snijden, afbranden van verf of dakdekken. In de meeste gevallen zijn de gebouwen daarbij totaal verloren gegaan. Wat kunt u zelf doen om bij dit soort reparatiewerkzaamheden brand te voorkomen?

Wat zijn brandgevaarlijke werkzaamheden?

Bijna alle reparaties aan gebouwen of installaties worden gedaan met open vuur. Denk aan een brander voor het aanbrengen van bitumineuze dakbedekking. Of een lasapparaat voor leidingwerk en staalconstructies. Bij dakreparaties is het gevaar vrij groot dat de onderliggende (brandbare) isolatie vlam vat. Bij reparatie aan een stalen leidingstelsel vallen lasspetters naar beneden: als zich daar brandbaar materiaal bevindt, kan dit ontbranden, met alle noodlottige gevolgen van dien.

 

Wat kunt u doen om brand door werkzaamheden te voorkomen?

Om bij brandgevaarlijke werkzaamheden brand te voorkomen, neemt u de volgende preventieve maatregelen:

  • Verwijder brandbare materialen: zorg dat er geen brandbare stoffen in de directe omgeving van de werkplek liggen of bedek deze met brandwerend materiaal.
  • Zorg voor blusmiddelen binnen handbereik: plaats in de directe omgeving van de werkplek een draagbaar blustoestel (met een inhoud van minimaal 5 kg of vergelijkbaar) en een blusdeken. Zorg ervoor dat deze jaarlijks worden gecontroleerd. Zo bent u zeker van een goede werking.
  • Pauze? Controleer de werkplek en het werkmateriaal: zorg dat uw werknemers bij het (even) verlaten van de werkplek branders doven en op een brandersteun plaatsen.
  • Zorg voor toezicht op brandgevaarlijke situaties: controleer de werkplek nog een uur na beëindiging van de werkzaamheden op beginnende brand.

Zie ook: Checklist brand

Geschreven door

Ook interessant