Ga direct naar de inhoud

Wat zijn belendingen?

Wat zijn belendingen.jpg

Heb jij een boekwinkel, maar heeft de ondernemer naast je een snackbar? Dan loopt jouw boekwinkel een groter risico op brand. Niet omdat de activiteiten in je eigen pand in dit voorbeeld brandgevaarlijk zijn, maar die in het aangrenzende wel. Daarmee loop je indirect zelf gevaar. En hoe meer risico je loopt, hoe meer premie je betaalt. In dit geval heb je in verzekeringsland te maken met belendingen.

Erik Groenhof, senior acceptant brand bij ABN AMRO Verzekeringen legt het je uit: Belendingen zijn de omgevingsfactoren, zoals gebouwen, objecten en activiteiten die het risico op schade voor jouw bedrijf vergroten. Dit kan een negatieve invloed hebben op je verzekeringspremie. Belendingen zijn dus, heel simpel gezegd, je buren.

 

Aangrenzend of op afstand

Waar die buren zich bevinden, is belangrijk. Grenst het pand direct aan het jouwe? Dan loop je natuurlijk meer risico dan wanneer er afstand zit tussen jouw pand en het pand van het volgende bedrijf.

De afstand tussen een pand maakt de situatie wel of niet veilig. Een afstand van vijf meter is bijvoorbeeld ‘veilig’ wanneer de buitenmuren van beide gebouwen een onbrandbare constructie hebben. Zijn ze brandbaarder of zitten er veel openingen in? Dan is een pand pas ‘veilig’ bij een grotere afstand. Bij hoogbouw wordt die afstand alleen maar groter. Wanneer jouw gebouw twee verdiepingen heeft en het gebouw naast je tien verdiepingen telt, dan kan het gevaar ook van boven komen. 

Aangrenzende panden lopen het grootste gevaar, maar zelfs met een afstand van een paar meter kan het goed misgaan. Bijvoorbeeld bij twee bedrijven die los van elkaar staan, maar waar op het terrein tussen de panden houten pallets worden neergelegd. Houd dat stuk terrein schoon, zodat je de invloed op elkaar minimaliseert. 

Er is niet één lijn te trekken voor alle bedrijven. De invloed van de belendingen is afhankelijk van:

  • De aard van het bedrijf dat naast je zit
  • De kwaliteit van de tussenwanden
  • De hoogte van jouw pand en het pand naast je
  • De spullen op het terrein tussen twee bedrijven
  • De afstand tussen jouw bedrijf en je buurman

 

De buurman verhuist. En nu?

Je hebt geen invloed op de buren die je krijgt. Maar als je eenmaal een pand hebt, is het belangrijk om in de gaten te houden wat je situatie is. Stel, je buurman met een bloemenkwekerij heeft zijn zaak verkocht en het pand staat leeg. Na een paar maanden trekt er een timmerbedrijf in. Zo’n onderneming brengt voor jou als buur meer risico’s met zich mee. Een wijziging hoef je echter niet zelf te melden aan je verzekeraar. Ze vragen er wel naar bij het aanvragen van een verzekering. 

En als het andersom gebeurt? Je had eerst een brandgevaarlijke timmerman als buurman en nu zit er een bloemenkwekerij. Ook dat hoef je niet te melden, hoewel het wel invloed kan hebben op je verzekering. Daarom mág je het wel melden. Je kunt ook wachten op de periodieke inspectie van jouw verzekeraar. Er komt dan een specialist langs die je preventiemaatregelen bekijkt en de belendingen inventariseert. 

 

Wat je zelf kunt doen

Nu denk je misschien: ik kan er weinig aan doen als er naast mij brand uitbreekt. Maar dat is niet helemaal waar. Sommige materialen zijn brandveiliger dan andere. Let daarop bij de aanschaf van een pand, of wanneer je zelf een laat bouwen. Als de scheiding tussen twee gebouwen een wand is met brandbare isolatie ertussen, dan loop je natuurlijk meer risico dan met een betonnen wand.

De brandweer redt mensen. Niet per se je pand. Mocht het doemscenario zich een keer voordoen en je bedrijf staat in lichterlaaie, dan is het ook goed om te beseffen wat de gedachte is van de brandweer: eerst de mensen veilig naar buiten, dan het pand gecontroleerd laten uitbranden. Jij wil, net als je verzekeraar, dat je zoveel mogelijk van je pand behoudt. En hoe veiliger je pand is, hoe groter de kans dat er een bruikbaar deel overblijft en dat je de brand zoveel mogelijk beperkt.

Geschreven door

Ook interessant