Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Aansprakelijkheid bij de verschillende rechtsvormen

Jonge-mensen-werken-samen-rechtsvorm-aansprakelijkheid.jpg

Steeds meer zzp’ers besluiten samen te werken met andere zzp’ers. Samen kunnen ze namelijk grotere klussen aannemen en meer diensten aanbieden. Zo’n samenwerking kunt u inrichten als vof, cv, bv, maatschap, stichting, vereniging of coöperatie. In dit artikel kijken we naar aansprakelijkheid bij deze verschillende rechtsvormen. En zoomen we in op de coöperatie.

Welke factoren bepalen de rechtsvorm?

Als u wilt samenwerken met andere zzp’ers, zijn er een aantal mogelijkheden. Iedere rechtsvorm heeft zo zijn eigen risico’s. Houd bij uw keuze rekening met de volgende factoren.

 • Termijn: gaat u langere of korte tijd samenwerken? Als het om een kortlopende samenwerking gaat, volstaat wellicht een samenwerkingsovereenkomst.
 • Fiscaliteit: doet u zaken als natuurlijk persoon (eenmanszaak, vof en maatschap) of als rechtspersoon? In dat laatste geval is een bv de juiste keuze.
 • Verkoopbaarheid: wilt u het samenwerkende bedrijf verkopen op termijn? Dan is een bv een verstandige keuze.
 • Aansprakelijkheid: bent u van plan grote investeringen te doen? Dan kan het verstandig zijn om te kiezen voor een bv of een coöperatie met UA (uitgesloten aansprakelijkheid). Alleen wanneer u zakendoet vanuit een van die twee rechtsvormen, blijven uw privébezittingen namelijk buiten beschouwing.

 

Aansprakelijkheid per rechtsvorm

Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. In onderstaand overzicht bespreken we kort de consequenties op het gebied van aansprakelijkheid. 
Op mkbservicedesk.nl vindt u nog meer informatie per rechtsvorm.

Aansprakelijkheid vof

Op het gebied van aansprakelijkheid is een vennootschap onder firma (vof) niet de ideale rechtsvorm. Als de vof haar verplichtingen niet nakomt, is iedere vennoot namelijk voor 100 procent aansprakelijk met zijn privévermogen.

Aansprakelijkheid maatschap

Als een van de maten een overeenkomst aangaat, zijn alle maten in gelijke delen aansprakelijk. Heeft hij echter in strijd met zijn bevoegdheid gehandeld? Dan geldt die gedeelde aansprakelijkheid niet.

Aansprakelijkheid cv

De commanditaire vennootschap (cv) is een speciaal soort vof, met twee soorten vennoten. Is er sprake van schade? Dan zijn alleen de beherende vennoten 100 procent aansprakelijk. De ‘stille’ of ‘commanditaire’ vennoten (die financieel zijn betrokken), zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in de cv hebben ingebracht.

Aansprakelijkheid bv of nv

In de meeste schuldgevallen zijn niet de vennoten, maar de bv aansprakelijk. Uw privévermogen blijft buiten dus schot. Let op: dit geldt pas na inschrijving in het Handelsregister.
Als wanbeleid de oorzaak van de schuld is, kan de vennoot wél aansprakelijk gesteld worden.

Aansprakelijkheid vereniging

Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bent u niet met uw privévermogen aansprakelijk. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent u dat wel.

Aansprakelijkheid stichting

Bij schulden kunnen bestuurders van een stichting niet aansprakelijk worden gesteld. Als de stichting vennootschapsbelasting moet afdragen, moet ze zich houden aan de antimisbruikwetten. Dit betekent dat bestuurders onder bepaalde omstandigheden alsnog aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Aansprakelijkheid coöperatie

In geval van schade wordt altijd de coöperatie in haar geheel aansprakelijk gesteld. Daarnaast kan - onder bepaalde omstandigheden - ook een afzonderlijk lid aansprakelijk zijn.

Voordelen coöperatie

 • De oprichtingskosten zijn laag.
 • Er hoeft geen verplicht minimumkapitaal te zijn.
 • Iedere zzp’er kan naast de werkzaamheden voor de coöperatie zijn eigen activiteiten blijven uitvoeren. Zo waarborgt hij zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
 • Schaalvoordeel door samenwerking en een grote flexibiliteit. Deze samenwerkingsvorm biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemers uit te sluiten.

Nadeel coöperatie

Het laatstgenoemde voordeel is ook meteen een nadeel. Heeft een coöperatie de aansprakelijkheid van haar leden in de statuten en de verzekeringspolis niet goed afgedicht? Dan kunnen de leden alsnog persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 

In een aantal gevallen kan de aanspraak worden doorgeschoven naar de verzekeraar van het schadeveroorzakende lid. Bijvoorbeeld bij een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid. Heeft die persoon echter geen goede aansprakelijkheidsverzekering? Dan kan dit lid in de problemen komen.

Een coöperatie vereist maatwerk

Het is belangrijk dat een coöperatie zich verzekert tegen aanspraken van derden. Het is daarnaast verstandig om de dekking van de coöperatie te combineren met de dekking van de leden. Dit betekent dat zowel de coöperatie als de leden van de coöperatie zijn verzekerd voor werkzaamheden, verricht voor en door de coöperatie. 

Een standaard, online verzekering biedt die mogelijkheid meestal niet. Daarvoor is maatwerk nodig. Een partij die zulk maatwerk kan bieden, is bijvoorbeeld Markel Insurance SE.

Maatwerkpolis voor een coöperatie: aandachtspunten

Uw tussenpersoon houdt - als het goed is - rekening met:

 • de eisen van de wet
 • de eisen van diverse brancheverenigingen
 • de hoedanigheid in de polis
 • de definitie van de verzekerden in de polis: wie zijn er verzekerd? 

In de meeste polissen vallen leden van de coöperatie - in de definitie van ‘verzekerden’ - buiten de dekking. Dit kan in geval van schade tot vervelende discussies leiden. 

Ook moet uw tussenpersoon zorgen voor een correcte ‘hoedanigheid’ in de polis: waar houden de coöperatie en haar leden zich mee bezig? Voor welke werkzaamheden zijn de leden aansprakelijk?

Daarnaast bieden sommige verzekeraars speciale verzekeringen voor zzp'ers aan, om hen in het geheel te verzekeren. Dus ook voor werkzaamheden die zij verrichten voor derden, maar niet uit naam van of voor de coöperatie. Met zo’n polis voorkomt u daardoor niet alleen dubbele dekkingen, maar profiteert u ook van financieel voordeel.

Geschreven door

Ook interessant

Wat is een AVB?

 • aansprakelijkheid