Ga direct naar de inhoud

Besparen op jouw verzekeringen? Dit zijn de risico’s

Verzekeringen besparen.jpg

Veel ondernemers staan onder financiële druk. Ze gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen. Jan Hendrik Koelers, adviseur bij ABN AMRO Verzekeringen, waarschuwt voor de risico’s van besparen op verzekeringen of preventie.

‘De noodzaak om te bezuinigen is niet iets van de laatste tijd,’ vertelt Jan Hendrik. ‘In elke periode zijn er wel bedrijven die groeien of juist dreigen ten onder te gaan. Maar nu hebben wel erg veel sectoren het zwaar. De transportsector heeft last van de hoge brandstofprijzen, de horeca moet een deel van de tegemoetkoming NOW terugbetalen en de agrarische sector lijdt onder de enorme kostenstijgingen voor energie, veevoer en kunstmest. Ik begrijp het daarom heel goed dat ondernemers overwegen te besparen op hun verzekeringen, maar lees voordat je dat doet eerst even dit artikel.’

Er zijn verschillende manieren om te besparen op je verzekeringen. Bij elke manier bespreekt Jan Hendrik hieronder de risico’s.

 

1. De verzekerde risico’s verminderen

Door bepaalde risico’s van de polis te schrappen kun je de premie drukken. ‘Dat is zelden verstandig,’ waarschuwt Jan Hendrik: ‘We zien bijvoorbeeld dat ondernemers in de transportsector hun vrachtwagens niet meer allrisk, maar alleen nog WA verzekeren. Bij een total loss moet de ondernemer dan zelf de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen betalen. In sommige gevallen adviseren wij ondernemers om bepaalde risico’s niet te verzekeren, maar zelf te dragen. Dat doen we alleen wanneer een bedrijf genoeg vet op de botten heeft. Als een bedrijf het financieel al moeilijk heeft, is dat niet slim.’ 

Risico: Schrap je risico’s van jouw polis? Bedenk dan dat je de kans loopt dat je bij schade zelf voor de kosten moet opdraaien. Wanneer je niet genoeg financiële reserves heeft, kan dat rampzalige gevolgen hebben. 

 

2. De verzekerde bedragen verlagen

Ook wanneer je het verzekerde bedrag op jouw polis verlaagt, ga je minder premie betalen. ‘In de praktijk gebeurt het nog weleens dat een ondernemer het verzekerde bedrag van zijn gebouwenverzekering verlaagt,’ vertelt Jan Hendrik: ‘De kosten voor nieuwbouw van zijn bedrijfsgebouw zijn bijvoorbeeld één miljoen. Hij verlaagt het verzekerde bedrag tot een half miljoen. Dat deze ondernemer bij schade maar een half miljoen krijgt terwijl hij een miljoen nodig heeft voor herbouw begrijpen de meeste mensen wel. Maar dat hij ook bij een kleinere schade een lager bedrag krijgt, weten maar weinig mensen. Dan geldt namelijk de onderverzekeringsregel.’ 

Risico: Wanneer je de verzekerde bedragen verlaagt, betaal je minder premie. Bedenk dat je dan onderverzekerd bent waardoor je een evenredig lager bedrag uitgekeerd krijgt bij schade. Dat kan ertoe leiden dat je herstel of vervanging niet kunt betalen. 

 

3. Minder investeren in preventie

Voorkomen is eigenlijk altijd beter dan herstellen. Om die reden geven wij onze klanten inzicht in hun bedrijfsrisico’s en bijbehorende preventieadviezen. Daarnaast verplichten verzekeraars ondernemers om bepaalde preventiemaatregelen te nemen. Jan Hendrik: ‘De periodieke keuring van elektrische installaties is bijvoorbeeld verplicht. Als klanten vervolgens een inspectierapport krijgen, hoor ik ze vaak zeggen: “Is dat allemaal echt wel nodig?” Besparen op preventie kan echter noodlottige gevolgen hebben, zoals je kunt lezen in het artikel Kortsluiting grootste brandrisico.’

Risico: Wanneer je bespaart op preventie, wordt de kans dat er brand uitbreekt of er een andere ramp gebeurt aanzienlijk groter. Bovendien voldoe je dan niet meer aan de eisen van de verzekeraar. Bij schade krijg je geen dekking of betaal je een hoger eigen risico. 

 

4. Minder investeren in onderhoud

Onderhoud is een belangrijk onderdeel van preventie. ‘Zo staat er op de meeste polissen van de gebouwenverzekering een onderhoudsplicht voor blusmaterialen. Als je die niet regelmatig controleert en waar nodig vervangt, voldoe je niet aan de eisen op de polis. Ook dan geldt dat je bij brandschade geen dekking krijgt of een hoger eigen risico moet betalen. 

Horecaondernemers moeten hun bakdampafzuiging regelmatig laten controleren en reinigen. En heb je een inbraakalarm? Dan eist de verzekeraar dat je het alarm laat doormelden naar een alarmcentrale. Daarvoor moet je een maandelijks bedrag betalen. Ik begrijp dat het verleidelijk is om daarop te besparen, maar dan voldoe je niet meer aan de polisvoorwaarden.’

Risico: Door te bezuinigen op onderhoud, neemt de kans op brand of inbraak flink toe. Bovendien kan ook dit ertoe leiden dat je niet aan de eisen van de verzekeraar voldoet, waardoor je jouw schade niet vergoed krijgt of een hoger eigen risico moet betalen.

 

5. Langdurige uitval personeel niet meer verzekeren

Jan Hendrik spreekt ook ondernemers die willen besparen op de verzuimverzekering: die keert uit bij uitval van medewerkers door langdurige ziekte. Dat wij bezuinigen op de verzuimverzekering voor uw personeel een slecht idee vinden, kon je al lezen in het artikel 'Een hoog ziekteverzuim: wat zijn de gevolgen voor jouw bedrijf?' Wanneer ook maar één werknemer langere tijd ziek wordt en je hebt geen verzuimverzekering, dan kan je dat financieel de kop kosten. Jan Hendrik: ‘Daarnaast weten niet alle ondernemers dat de samenwerking met een arbodienst voor grotere bedrijven een verplichting van de verzekering is. Dat is dus ook geen post waarop je kunt besparen.’

Risico: Wanneer je jouw verzuimverzekering hebt opgezegd en een medewerker langdurig ziek wordt, betaalt je nog twee jaar salaris door, plus kosten voor vervanging en re-integratie.

Lees ook: Failliet door een zieke medewerker

 

6. Je eigen arbeidsongeschiktheid lager of niet meer verzekeren

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) is best een kostbare verzekering. Jan Hendrik begrijpt heel goed dat voor sommige ondernemers de verleiding groot is om de aov tijdelijk stop te zetten of het verzekerd bedrag te verlagen. ‘Bedenk dan dat het niet altijd mogelijk is om deze verzekering als het beter gaat weer te activeren of te verhogen. Je bent dan een paar jaar ouder, waardoor de verzekeraar je misschien niet meer accepteert of niet onder dezelfde voorwaarden.’ 

Risico: Zonder passende arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je bij uitval door ziekte of een ongeval geen, of niet genoeg inkomen. Na een verzekeringspauze loop je het risico dat je niet meer verzekerbaar blijkt. 

 

7. Andere activiteiten niet verzekeren

Wanneer je andere activiteiten gaat ondernemen om daarmee jouw omzet op te schroeven, bedenk dan dat dat invloed heeft op je verzekeringen. Zo kan het zijn dat jouw aansprakelijkheidsverzekering geen dekking meer biedt. ‘We zien bijvoorbeeld dat agrarische bedrijven uitbreiden met een camping, een winkel en/of dagbesteding. Op de polis staat echter vaak alleen nog ‘melkveehouderij’. Stel dat er tijdens één van de andere activiteiten een ongeval gebeurt en de ondernemer wordt aansprakelijk gesteld voor de gevolgschade, is hij daar niet voor verzekerd.’ 

Risico: Wanneer je bijverdient met andere activiteiten, ben je niet automatisch verzekerd van afdoende dekking. Aanvullende activiteiten die je niet hebt doorgegeven aan de verzekeraar, staan niet op de polis en zijn dus niet meeverzekerd.  

 

Bezint eer ge bespaart

‘Het belangrijkste is dat je bedrijfsverzekeringen passen bij jouw bedrijf. Om die reden adviseer ik om altijd eerst te overleggen met jouw verzekeringsadviseur voordat je grote aanpassingen gaat doen. Ga dus vooral niet zelf schrappen in je polis, maar vraag eerst om advies. Doordat wij werken als tussenpersoon, kunnen wij premies en voorwaarden voor je vergelijken en je adviseren over de best passende verzekering. Trek vooral ook aan de bel wanneer je in financiële problemen dreigt te raken. Samen gaan we op zoek naar een betaalbare dekking die bij je past.’ 

Lees ook: Zijn je verzekeringen nog up-to-date? 

Geschreven door

Ook interessant