Ga direct naar de inhoud

Prinsjesdag 2023: wat betekent dit voor jou?

Prinsjesdag.jpg

Op 19 september was het weer zover: de troonrede met de traditiegetrouwe hoedjes. Ofwel Prinsjesdag 2023. Op deze derde dinsdag van september werden de plannen voor het komende belastingjaar gepresenteerd. Waar gaat de staat extra geld aan uitgeven? En waar vinden juist de bezuinigingen plaats? Wij nemen je graag mee. Wat betekent de Miljoenennota voor jouw onderneming? Wij nemen je graag mee.

Als ondernemer wil je natuurlijk weten waar je aan toe bent. Daarom hebben we de belangrijkste punten uit de Miljoenennota voor 2024 voor je opgesomd.  

 • Vertraging op belangrijke thema’s door val van kabinet
 • Overheid blijft zich inzetten op een aantrekkelijk ondernemersklimaat
 • Arbeidskorting gaat omhoog (bij lonen tot € 40.000,-)
 • De SLIM-regeling kan tijdelijk ook worden gebruikt voor individuele scholing
 • Nieuwe maatregelen om duurzame(re) keuzes te stimuleren
 • Verschillende aanpassingen in de belastingen, waaronder
  • Een hogere indexatie van heffingskortingen en schrijfgrenzen
  • Verhoging van het tarief in 1e belastingschijf met 0,03 procentpunt
  • Verlaging van percentage mkb-winstvrijstelling naar 12,7%
  • Verlaging van Zelfstandigenaftrek naar € 3.750,-.
  • Soepelere voorwaarden voor de herinvesteringsreserve
  • Belasting bij overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties
  • Vergoeden of verstrekken van ov-kaart werknemers wordt eenvoudiger

 

Situatie in Oekraïne

Vorig jaar was de situatie in Oekraïne gesprek van de dag. Sinds februari 2022 is het land in oorlog met Rusland. Ook vandaag de dag merken wij in Nederland daar de gevolgen van; naast alle verschrikkingen op televisie en verhalen van mensen die het van dichtbij meemaken, voelen we de oorlog ook in onze portemonnee. Denk aan de gas-, elektriciteits- en brandstofprijzen. Maar ook de prijzen in de supermarkt zijn gestegen. 

In zijn Troonrede stipt Koning Willem-Alexander dit thema aan:

Europa moet minder afhankelijk worden van Rusland, China en andere landen. Dit geldt onder meer voor energie, grondstoffen en medicijnen. Dat is net zo goed een veiligheidsvraagstuk als een economisch vraagstuk.

Demissionair kabinet: vertraging op belangrijke thema’s

Eerder dit jaar heeft het kabinet haar ontslag ingediend. De ministers en staatssecretarissen regeren tot er een nieuwe ministerraad is gevormd na de verkiezingen van 22 november. Tot die tijd houden ze de boel in de gaten. Ze nemen daarbij geen grote politieke beslissingen (tenzij dit écht niet anders kan). Dit zie je ook terug in de Miljoenennota voor 2024; er wordt weinig tot geen nieuw beleid gepresenteerd en grote thema’s lopen vertraging op. Zo wordt bijvoorbeeld het nieuwe stelsel voor box 3 uitgesteld naar 2027.

Er zijn onderwerpen die hoe dan ook om daadkracht vragen. […] U mag erop rekenen dat het kabinet bereid is te doen wat in het landsbelang is, uiteraard in goed overleg en nauwe afstemming met u.

Belang van ondernemers

Ondernemers zijn een essentieel onderdeel van Nederland. Dit beseft ook de Koning; tijdens Prinsjesdag 2023 benoemde hij dit dan ook in zijn Troonrede: ‘De basis van onze welvaart wordt iedere dag opnieuw gelegd door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven. Het zijn de ondernemers die zorgen voor de financiële mogelijkheden om grote maatschappelijke kwesties te kunnen aanpakken.’ 

Het kabinet doet er dan ook alles aan om het ondernemersklimaat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast blijft het kabinet werken aan de versterking van de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. 

 

Koopkracht

De inflatie drukt bij veel mensen op de portemonnee, waarbij armoede op de loer ligt. Het kabinet trekt daarom bijna 2 miljard euro uit om de koopkracht in Nederland te verbeteren. Voor bedrijven en hun werknemers betekent dit het volgende: 

 • De arbeidskorting wordt verhoogd. Bijvoorbeeld: bij een inkomen van € 25.000,- krijgt de werknemer € 115,- extra korting. Werkenden met een salaris vanaf minimumloon tot bijna € 40.000,- gaan er hierdoor op vooruit.
 • In 2024 wordt de 2e belastingschijf minder geïndexeerd dan verwacht (met 3,55% in plaats van 9,9%). Mensen met een hoog inkomen gaan er hierdoor minder op vooruit.

 

Veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Met nieuwe technieken, zoals AI, is het belangrijk dat werknemers (en ondernemers) zich blijven ontwikkelen. De Koning ziet hier het belang ook van en benoemt tijdens zijn Troonrede initiatieven vanuit de overheid: ‘Het kabinet ondersteunt [ontwikkeling tijdens de loopbaan] via het Nationaal Groeifonds en met regelingen die bijvoorbeeld gericht zijn op leren en ontwikkelen in het mkb.’

Irma Neuzerling, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen: ‘In de troonrede wordt er gesproken over bestaanszekerheid. Dit gaat niet alleen over geld. Ik ben dan ook blij dat de Koning nadruk legt op hoe we onze AOW willen bereiken. Als jij je in deze snel veranderende wereld niet ontwikkelt, loop je de kans voor je AOW-leeftijd niet meer mee kunt komen in de maatschappij. Dat heeft gevolgen voor de baanzekerheid. Niet alleen voor jou, maar ook voor je werknemers.’

In de Miljoenennota voor 2024 heeft duurzame inzetbaarheid een belangrijke plek gekregen: 

 • De SLIM-regeling kan tijdelijk ook worden gebruikt voor individuele scholing, waardoor mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Deze regeling was oorspronkelijk alleen voor het mkb bedoeld, maar kan vanaf 2024 ook worden ingezet voor individuele scholing. Het STAP-budget is stopgezet. 

Meer informatie over dit thema: Duurzame inzetbaarheid

 

Klimaatverandering

Afgelopen jaar hebben we ze allemaal gezien: de signalen van klimaatverandering. Storm Poly richtte flinke schade aan en ook de hoge zomertemperaturen hebben grote gevolgen gehad. De Koning benadrukt dan ook het belang van een ambitieus klimaatbeleid: ‘In deze kabinetsperiode is een verandering in gang gezet, met subsidieregelingen […] en andere maatregelen om bedrijven te helpen bij het maken van duurzame keuzes.’

Rokus Plantinga, adviseur bij ABN AMRO Verzekeringen: ‘Ik vind het goed dat het belang van een ambitieus klimaatplan wordt onderstreept. Leuker kan het kabinet het niet maken, maar wel aantrekkelijker. Bijvoorbeeld door subsidieregelingen. Toch zullen duurzame keuzes ook de ondernemer wat gaan kosten. Daarbij moeten we af van de vraag: wat levert het op? Want uiteindelijk doen we het wel ergens voor. We willen dat ook toekomstige generaties nog kunnen genieten van al het moois dat de aarde te bieden heeft.’

Meer informatie: ‘Preventie en verduurzaming helpen schade voorkomen door extreem weer’

Natuurlijk heeft verduurzaming ook in 2024 een plekje gekregen in de Miljoenennota. In de eerste plaats door niet-duurzame methodes af te remmen: 

 • Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 de bpm op personenauto’s met ongeveer € 200 verhogen. Daarmee willen ze de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s aantrekkelijker maken.
 • Het kabinet wil de minimum CO2-prijs per ton CO2 vanaf 1 januari 2024 verhogen naar € 51,70 (tot € 71,10 in 2030). Hiermee stimuleert het kabinet bedrijven om hun productieproces verder te verduurzamen.
 • Het kabinet wil de komende jaren de vrijstellingen op de energie- en kolenbelasting voor producenten van ijzer en bouwmaterialen laten vervallen. Daarmee willen ze het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas, ontmoedigen.
 • Het kabinet wil een aantal belastingvoordelen voor het gebruik van aardgas en elektriciteit in de glastuinbouwsector afbouwen. En het huidige sectorsysteem voor de glastuinbouw omzetten naar een individuele CO2-heffing.

Daarnaast richt het kabinet zich ook op subsidies om duurzaam gedrag juist extra te stimuleren: 

 • De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) wordt in 2024 uitgebreid. Hiermee kunnen ondernemers hun bedrijfspand verduurzamen, bijvoorbeeld met isolatie, warmtepompen, zonneboilers, aansluitingen op het warmtenet en elektrische kookvoorzieningen. 
 • De Energie-Investeringsaftrek wordt met 5 jaar verlengd (tot 2028). Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage 40% bij investeringen voor energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen (max. € 136 miljoen). Hierdoor blijft het fiscaal interessant om in energiebesparende maatregelen te investeren. 

 

Belastingen

De onderwerpen die Koning Willem-Alexander opsomt, benoemt hij natuurlijk niet voor niets. Maar met de Miljoenennota bereidt het kabinet ook het belastingjaar van 2024 voor. Wat verandert er voor ondernemers? 

 • De jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen is voor 2024 hoger dan  eerdere jaren (9,9%). Ondernemers gaan hierdoor minder belasting betalen.
 • Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03 procentpunt toe. Ondernemers gaan hierdoor maximaal € 20,- meer belasting betalen.
 • De mkb-winstvrijstelling gaat omlaag van 14% naar 12,7%. Ondernemers betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting. 
 • De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd van € 5.030,- naar € 3.750,-. 
 • Vanaf 2024 worden de voorwaarden voor de herinvesteringsreserve soepeler. Hierdoor wordt de regeling toegankelijker voor ondernemers die met hun bedrijf stoppeN.
 • Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 4% belasting heffen bij de overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties.
 • Ook wil het kabinet het vanaf 1 januari 2024 eenvoudiger maken voor werkgevers om zonder loonheffing een ov-kaart te vergoeden of verstrekken aan een werknemer.

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant