Ga direct naar de inhoud

Prinsjesdag 2022: wat betekent dit voor u?

Prinsjesdag.jpg

Op 20 september was het weer zover: de troonrede met de traditiegetrouwe hoedjes. Ofwel Prinsjesdag 2022. Op deze derde dinsdag van september werden de plannen voor het komende belastingjaar gepresenteerd. Waar gaat de staat extra geld aan uitgeven? En waar vinden juist bezuinigingen plaats? Wij nemen u mee. Wat betekent de Miljoenennota voor uw onderneming?

Was corona vorig jaar nog hét gesprek van de dag, dan is dat nu zeker de situatie in Oekraïne. Sinds februari woedt daar de oorlog met Rusland. Naast de verschrikkingen in het oorlogsgebied, zijn ook in Nederland de gevolgen voelbaar. Doordat het Russische Gazprom de gaskraan verder dichtdraait, stijgen de energieprijzen: gas, brandstof, elektriciteit… Zowel burgers als bedrijven maken zich zorgen. In zijn Troonrede stipt Koning Willem-Alexander deze en andere grote thema’s aan:

[....] de onzekerheid van mensen [groeit] over de dag van morgen en de verder weg gelegen toekomst. Over koopkracht, [...] de oorlog in Oekraïne [en] de grote veranderingen die op ons afkomen op terreinen als arbeidsmarkt, klimaat, energie en stikstof.

De belangrijkste plannen van Prinsjesdag 2022

De onderwerpen die Koning Willem-Alexander opsomt, benoemt hij natuurlijk niet voor niets. Met zijn troonrede geeft hij ons een kijkje in de rijksbegroting en Miljoenennota van 2023. Maar wat zijn de financiële plannen van het kabinet? En vooral: wat betekent dit voor u als ondernemer? Hieronder sommen wij de belangrijkste plannen voor u op.

Belastingen

 • Aan box 2 worden twee schijven toegevoegd, waardoor aandeelhouders op een andere manier belasting gaan betalen over hun aandelen. Over de eerste € 67.000,- geldt een basistarief van 24,5%. Daarboven gaat het om een percentage van 31%.
 • De grens voor het lage tarief vennootschapsbelasting daalt van € 395.000,- naar € 200.000,- winst. Het tarief zelf gaat omhoog: van 15% naar 19%.
 • De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd: in 2026 zal deze teruggebracht zijn tot € 1.200,- (in plaats van 2030). In 2027 wordt de aftrek verder verlaagd naar € 900,-.
 • De oudedagsreserve wordt afgeschaft.

 

Personeel en inkomen

 • Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 met ruim 10% omhoog.
 • Werknemers gaan minder inkomstenbelasting betalen. Het tarief van de 1e schijf inkomstenbelasting wordt in 2023 verlaagd van 37,07% naar 36,93%.
 • De arbeidskorting wordt jaarlijks verhoogd.

Daarnaast wil het kabinet verschillende werkgeverslasten verlagen en investeringen aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld door:

 • de Aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen;
 • de vrije ruimte in de WKR te verruimen van 1,7% naar 1,92% (tot een loonsom van € 400.000,-);
 • het budget van de energie- en milieu-investeringsaftrek (EIA en MIA) te verruimen.

Deze kabinetsplannen hebben natuurlijk gevolgen voor uw inkomen en personeel. Zo heeft de beoogde verhoging van het minimumloon niet alleen invloed op uw loonlasten, maar ook op uw verzekeringen en lopende uitkeringen. De premie van uw verzuimverzekering kan bijvoorbeeld stijgen. Daarnaast kan de verhoging slecht uitpakken voor mensen die minder dan modaal verdienen. Veel van hen hebben straks geen recht meer op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Wilt u weten welke gevolgen de bovenstaande kabinetsplannen voor uw verzekeringen hebben? Neem dan contact op met uw adviseur.

 

Vervoer

 • De belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten wordt verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.
 • Voor bestelauto’s gaan dezelfde criteria voor belastingheffing gelden als voor personenauto’s. Dit betekent dat ondernemers ook belasting (bpm) bij het kopen van een auto moeten betalen en dat de motorrijtuigenbelasting (mrb) omhoog gaat.
 • Het kabinet wil per 1 januari 2023 de vliegbelasting verhogen met ruim € 18,- per ticket.  

 

Verduurzaming

Vorig jaar was het klimaat al één van de grootste thema’s op Prinsjesdag. Minister Wopke Hoekstra gaf toen aan dat dit klimaatprobleem om een snelle actie vraagt. Dit kwam toen in de vorm van extra subsidies. In het nieuwe jaar richt het parlement zich op de volgende manieren op verduurzaming:

 • De van belasting vrijgestelde uitstoot wordt kleiner. Dit betekent dat industriële bedrijven, die te veel CO2 uitstoten meer belasting gaan betalen.
 • Steeds meer bedrijven moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. Dit verplicht hen energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
 • Er zijn wederom subsidies voor bedrijven die graag willen verduurzamen.

Deze plannen geven een duidelijk signaal af: Nederland moet verduurzamen. En dat gebeurt ook. Steeds meer bedrijven willen zonnepanelen op het dak en zetten in op energiebesparende maatregelen. Maar hoe zit dat met uw verzekering? Misschien wilt u de duurzame aanpassingen uitgebreider verzekeren. Vaak zijn daar mogelijkheden voor. Denk bijvoorbeeld aan een speciale verzekering voor zonnepanelen.

Maar let op: het kan ook voorkomen dat u uw duurzame oplossing niet kunt verzekeren. Het verduurzamen van uw bedrijfspand brengt namelijk nieuwe risico’s met zich mee, zoals brand. Wanneer deze voor de verzekeraar te groot zijn, worden deze risico’s niet altijd gedekt. Voor alle ondernemers, die aan verduurzaming denken, heeft Rokus Plantinga (adviseur bij ABN AMRO Verzekeringen) een gouden tip: ‘Betrek op tijd uw verzekeraar!’

Meer informatie leest u in het artikel 'Zonnepanelen op bedrijfsdak? Betrek op tijd uw verzekeraar!' of op de pagina 'Hulp bij verduurzamen'

 

Kabinet werkt aan energieplafond

Het kabinet werkt aan een prijsplafond voor energie om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar energierekening kan blijven betalen. De maximale tarieven voor gas en elektriciteit gelden ook voor middelgrote en kleine bedrijven, die eerder al in aanmerking kwamen voor korting op hun energiebelasting. Hoewel deze maatregel pas in het nieuwe jaar ingaat, ziet het er – door de nauwe samenwerking met energiebedrijven – naar uit dat veel termijnbedragen in november al gaan dalen.

Een direct gevolg van de oorlog en de internationale sancties tegen Rusland is dat gas, elektriciteit en voedsel flink duurder zijn geworden. De gevolgen [zijn] ernstig. Financiële problemen leiden tot meer schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede.

Ook voor grootverbruikers, waaronder bakkers en glastuinders, gloort er licht aan de horizon: het kabinet werkt aan een special pakket om ook hen te ondersteunen.

pr-abnamro

ABN AMRO Verzekeringen

  Meer voor

  Ook interessant