Ga direct naar de inhoud

Elektriciteit: brandgevaar nummer 1

Elektrabrand.jpg

Ongeveer een kwart van alle brandschades ontstaat door een gebrek in de elektrische installatie. Bijvoorbeeld door stroomuitval, een fout in de apparaten die daarop aangesloten zijn of door verkeerd gebruik van apparatuur. En dan is er nog het risico van persoonlijk letsel voor uw medewerkers. Maar waarom brengt elektriciteit gevaar? Wij leggen het uit en geven tips om de risico’s te verkleinen.

Goede aanleg en onderhoud van elektriciteit is essentieel

Vooral bij grotere elektrische installaties kan een defect, slechte installatie, onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud tot brand leiden. Daarom is het belangrijk dat u de installatie periodiek laat onderhouden en inspecteren volgens de eisen van de norm NEN 3140. Deze norm beschrijft de inspectie en onderhoud van elektrische installaties. Plus de daarop aangesloten apparaten en toestellen (zoals een koffiezetapparaat of boormachine). Ook beschrijft de norm precies hoe een inspectie moet worden uitgevoerd, zodat u materiële schade en letselschade voorkomt.

Schakel een gecertificeerd inspectiebedrijf in

Met een gecertificeerd bedrijf weet u zeker dat u voldoet aan de NEN 3140-afspraken. Is uw bedrijfsgebouw nieuw? Laat ook in dat geval de elektrische installatie controleren. Op de websites van iKeur en Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) vindt u een gecertificeerd installatiekeuringsbedrijf bij u in de buurt.

 

Is uw installatie geschikt voor de werkzaamheden?

Laat werkzaamheden aan elektrische installaties uitsluitend door een deskundige uitvoeren. Let er verder op dat de elektrische installatie is afgestemd op de activiteiten van uw bedrijf en op de werkomstandigheden. Een opslaghal vergt bijvoorbeeld een ander elektrisch vermogen en inrichting dan een productiebedrijf met veel machines in een stoffige of vochtige omgeving. 

Twijfelt u of uw installatie voldoet? Neem dan contact op met een elektrotechnisch installatiebedrijf. Een elektrotechnisch installatiebedrijf bij u in de buurt vindt u op de website van Techniek Nederland.

 

Wat zijn de gevaren van elektriciteit en hoe voorkomt u brand?

De gevaren van elektriciteit zijn groot. Op kleinere schaal kunnen u en uw medewerkers gelukkig zelf brandgevaar of stroomuitval verkleinen. U doet dit door verantwoordelijk met elektronische apparatuur om te gaan. Let daarbij op de volgende punten:

Uitschakelen na gebruik

Bent u klaar met een elektrisch apparaat? Schakel het dan uit of haal de stekker uit het stopcontact. Controleer aan het einde van elke werkdag of alle apparaten uit zijn. 
Schakel ook computers, monitoren en andere kantoorapparatuur volledig uit aan het einde van de (werk)dag. En laat deze niet op stand-by staan. Hierdoor trekken ze minder stof aan en verkleint u de kans op brand door kortsluiting. Of een doorgebrand stopcontact.

Voldoende ventilatie

Zorg ervoor dat elektrische apparaten voldoende ventilatie hebben. Denk aan pc’s en printers, maar ook aan koffiezetapparaten. 

Tijdig tl-buizen vervangen

Vervang defecte tl-buizen op tijd, bijvoorbeeld als ze gaan knipperen. Vervang ook tijdig verouderde tl-armaturen om brand door kortsluiting te voorkomen.

Tijdig verouderde apparatuur vervangen

Begint een apparaat kuren of beschadigingen te vertonen? Neem dan geen risico’s, maar vervang het op tijd. Laat werknemers geen eigen apparatuur meenemen naar het werk. Koop uitsluitend nieuwe apparatuur die voldoet aan de Europese regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Deze is herkenbaar aan het CE-keurmerk.

Beschadigde snoeren, stekkers en contacten

Wees alert op beschadigingen van snoeren, stekkers en stopcontacten. En vervang ook deze op tijd. Zeker blootliggende bedrading, gebrekkige verbindingen (een kapot kroonsteentje) en ongeaarde stopcontacten vormen een groot brandrisico. Er kan bijvoorbeeld kortsluiting ontstaan in het stopcontact. 

Apparaten onderhouden en reinigen

Onderhoud en reinig uw apparaten volgens de voorschriften van de fabrikant. Vervuilde apparaten vormen namelijk een groot brandgevaar.

Juiste omgeving

Gebruik apparaten uitsluitend in een omgeving waarvoor ze bedoeld zijn. Volg hierbij de voorschriften uit de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

 

Verlengsnoeren vergroten het brandrisico

Verlengsnoeren zijn erg handig, maar vergroten ook het risico op brand. Beperk daarom het gebruik van verlengsnoeren tot een minimum. Sluit vast opgestelde apparaten en machines direct aan op een stopcontact. Zijn er onvoldoende stopcontacten of haalt het snoer die niet? Laat dan extra stopcontacten plaatsen. Sluit in ieder geval nooit meer dan 2000 Watt op een verlengsnoer aan. Als u toch verlengsnoeren gebruikt, let dan op het volgende:

  • sluit geen verlengsnoeren op verlengsnoeren aan.
  • rol snoerhaspels altijd volledig af. Opgerolde snoeren kunnen namelijk zo heet worden dat ze brand veroorzaken.
  • leg een verlengsnoer nooit onder een tapijt of vloerbedekking. En ook niet in een deuropening.

 

Blus nooit een elektriciteitsbrand met water

Gaat er - ondanks uw voorzorgsmaatregelen - toch ergens iets smeulen of branden in een elektrische installatie of elektrisch apparaat? Blus dan nooit met water! Er kan namelijk kortsluiting door water ontstaan. En u kunt hierdoor lichamelijk letsel oplopen. Geschikte blusmiddelen zijn in dit geval poederblussers of CO2- blussers. Deze middelen kunt u veilig gebruiken bij brand, om zo kortsluiting door water te voorkomen. 
 

Meer vormen van brand op de werkvloer

Wilt u weten hoe u frituurbrand, brand door vetaanslag of door broei kunt voorkomen? Of als de brand helaas toch is ontstaan, kunt blussen? Lees dan meer artikelen onder Brand. 

Ook interessant