Ga direct naar de inhoud

Brandgevaar: hoe voorkomt u dat een accu ontploft?

accus-laden.jpg

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van elektrische voer- en werktuigen. Die zijn veel schoner en stiller, maar de accu’s brengen grote brandrisico’s mee. Vooral tijdens het laden van de accu’s kan het fout gaan. Smeltende of zelfs ontploffende accu’s kunnen veel schade aanrichten. In het ergste geval kan uw hele bedrijf afbranden. Zeker als de accu’s buiten werktijd worden geladen. Daarom vertellen we hoe u het risico op een ontplofte accu verkleint.

Ontplofte accu: de grootste oorzaak is een knalgas-accu

Brand is een groot risico van acculaden. Laadt u accu’s buiten werktijd op? Dan is dat risico nog groter. Er is dan namelijk niemand die op tijd kan ingrijpen als het misgaat. Het laden van accu’s brengt verschillende brandrisico’s met zich mee. 

Wat is de oorzaak dat een accu ontploft? De nummer één oorzaak is een knalgas-accu. Maar er zijn meer oorzaken. We sommen alle oorzaken hieronder op.

 1. Knalgas: als u een accu oplaadt, ontstaat er explosief knalgas. Knalgas is een combinatie van waterstof en zuurstof. Omdat knalgas lichter is dan lucht, stijgt het naar het hoogste punt van het dak. Als de ventilatie niet goed werkt, blijft het knalgas daar hangen. Schakelt iemand vervolgens de tl-verlichting aan? Dan kan een vonk ontstaan, waardoor het gas ontploft. Dit heeft ernstige gevolgen.
 2. Temperatuurstijging: tijdens het laden van een accu, ontstaat er warmte. Als de temperatuur te hoog wordt, kan er brand ontstaan. Dat kan gebeuren als de accu defect is, of als de acculader of aansluitkabel kapot is. Maar ook als de acculader is ingebouwd en daardoor zijn warmte niet kwijt kan. 
  Daarnaast kan vervuiling door stof leiden tot een te hoge temperatuur. De accu kan gaan smelten of zelfs exploderen, waarbij de hitte en het accuzuur veel schade aan de directe omgeving veroorzaken.
 3. Vonken: koppelt u een accu los van de lader terwijl er stroom op staat? Dan kunnen er vonken ontstaan. Als er op dat moment knalgas aanwezig is, kan dat door die vonken ontploffen. Heel gevaarlijk, omdat u zelf ook in de buurt bent. 

 

Welke maatregelen neemt u voor verantwoord acculaden?

U kunt zelf de kans op brandschade door accu’s verkleinen. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat de batterij van uw mobiele telefoon niet ontploft? Of dat de accu in uw elektrische auto niet ontploft? Dit doet u door een onderstaande maatregelen te nemen. 

 • Laad tijdens werktijden: laad accu’s alleen op wanneer er toezicht is, dus tijdens werktijden. Helemaal zeker zijn? Laat de acculaders dan met behulp van tijdklokken.
 • Laad in lege ruimte: plaats de acculader in een lege ruimte, bij voorkeur in een aparte ruimte. Er zijn dan geen brandbare zaken rondom de acculader die de brand kunnen vergroten. Ontstaat er toch brand? Dan blijven de gevolgen beperkt tot die ruimte. Tegelijkertijd is er dan minder schade door rook en roet.  Laat ten minste één meter vrij rondom de acculader en de accu. En plaats geen brandbare spullen naast of boven de acculader.
 • Vermijd vonken: plaats de accu en de lader in een ruimte waar geen open vuur en/of vonken zijn. Bijvoorbeeld door slijpsteen of lassen.
 • Zorg voor goede ventilatie: zo voorkomt u dat knalgas zich ophoopt en verkleint u het ontploffingsgevaar.
 • Plaats laders niet op de vloer: plaats de acculader minimaal 50 centimeter vrij van de vloer op een verhoging. Daarmee verkleint u de kans op brand door stof.
 • Bescherm de laders: zorg dat niemand tegen de acculader kan aanrijden of lopen. Plaats er bijvoorbeeld bescherming omheen, zoals een vangrail of een stalen frame. Of een verhoging in de vloer, de zogenaamde varkensruggen.
 • Hang oplaadkabels op: installeer een beugel naast iedere acculader om de oplaadkabels in op te hangen.
 • Controleer de kabels regelmatig: Is er iets niet in orde? Laat dat dan direct herstellen of vervangen.
 • Schakel de laders uit bij aan- en loskoppelen: zo voorkomt u vonkvorming.
 • Plaats een brandblusser in de buurt van de acculader.
 • Plaats rookmelders met doorschakeling naar de meldkamer in de ruimte waar accu’s worden geladen.
 • Vermijd het gebruik van gereviseerde accu’s: hierbij is het risico op storingen nog groter.
 • Volle accu’s uit oplader halen: Is de accu volledig opgeladen? Verwijder de accu dan uit de oplader. 
 • Gebruik alleen geadviseerde opladers: Gebruik alleen opladers die door de fabrikant van de betreffende accu worden geadviseerd.
 • Keur regelmatig: laat elektrische voertuigen en accu’s periodiek keuren. Bijvoorbeeld door brancheverenigingen als BMWT of VeBIT.

Wat te doen bij brandschade door accu’s?

Is er ondanks alle maatregelen toch een accu ontploft en brand ontstaan? Probeer de schade dan beperkt te houden. Wat kunt u doen?

 • Denk eerst aan de persoonlijke veiligheid van uw medewerkers.
 • Breng in kaart hoe groot de brand is. En roep hulp in van de bedrijfshulpverlening.
 • Is het een grote brand of denkt u dat het een grote brand wordt? Bel dan meteen 112.
 • Haal de stroom van de elektrische installaties waar de brand is.
 • Probeer de brand te blussen met eigen blusmiddelen. Heeft u de brand onder controle en heeft u de brandweer gebeld? Blijf dan bij de gebluste brand totdat de brandweer er is.
 • Is de accu van een auto ontploft? Ga dan niet de auto in, maar neem gelijk contact op met de autodealer. 

Ook interessant