Ga direct naar de inhoud

Het brandrisico van lijnolie

zelfontbandending-lijnolie.jpg

Soms zit de oorzaak van brand in een onverwachte hoek. Of eigenlijk: in een onverwachte doek. Een risicodeskundige vertelt hoe een doek met lijnolie een brand bij zijn buren kon veroorzaken. Ook geeft hij tips om zo’n brand te voorkomen.

Een licht-ontvlambaar betoog over lijnolie

Op een late avond zag ik door mijn raam grote vlammen op het terras aan de achterzijde. Uiteraard ben ik snel naar het huis gerend om de bewoners te alarmeren. Gelukkig waren ze al druk bezig om de brand met een tuinslang te blussen. De schrik zat erin, maar de schade bleef gelukkig beperkt tot de schutting en wat verfwerk.

 

De brandhaard: een poetsdoek

De brand bleek ontstaan in haardblokken die tegen het huis aan waren gestapeld. In eerste instantie dachten de buren aan brandstichting. Er was namelijk geen elektra, hittebron of andere ontstekingsbron in de buurt. Na even verder praten werd de werkelijke brandoorzaak me duidelijk. De buurman had een tuintafel in de lijnolie gezet en de doordrenkte poetsdoek op de stapel haardblokken gelegd. Toen ik dat hoorde, kon ik de toegestroomde groep buren geruststellen: er waren geen pyromanen in de wijk. Dit was een geval van zelfontbranding.

 

Zelfontbranding door lijnolie: hoe kan dat?

Als u een doek doordrenkt met lijnolie en deze als een prop weglegt, ontstaat een zogenoemde ‘exotherme reactie’. Dit betekent dat de warmte die ontstaat bij verdamping van de olie, niet weg kan uit de doek. Het gevolg: de doek bereikt een temperatuur boven zijn ‘vlampunt’ en vat spontaan vlam. Bij mijn buren was de reactie zeer traag: het duurde meer dan een etmaal voordat de doek ontbrandde!

 

Het onbekende risico van lijnolie

De buren kenden dit brandrisico van lijnolie niet. En ze zijn niet de enigen. Ik heb namelijk al meerdere meubelzaken en dergelijke verloren zien gaan, omdat zij op dezelfde manier met poetsdoeken omgingen. 

Werkt u ook met lijnolie of vergelijkbare oliën? Hang uw gebruikte doeken dan altijd uit. Of leg ze in een vat met water. Als u dagelijks met deze middelen werken, is dit wellicht al lang een open doek. Voor mijn buren is het dat nu ook.

Nog een onbekend risico: beschadigde snoeren

Gebrekkige elektra zoals beschadigde snoeren en stekkers zijn de grootste veroorzakers van brand. Ontdek de risico’s van gebrekkige elektra.

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant