Ga direct naar de inhoud

Laat uw werknemers niet in het gat tussen WIA en AOW vallen!

Gat WIA en AOW.jpg

In een poging om het thuiswerkleed te verzachten, bestellen werkgevers dit jaar grotere en duurdere kerstpakketten. Maar er zijn meer manieren om goed voor uw personeel te zorgen in deze moeilijke tijd. Lidia Kelder, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, wijst op de mogelijkheid het gat tussen de WIA en de AOW te dichten. Dat kan door de eindleeftijd van de inkomens-aanvullingsverzekeringen voor uw arbeidsongeschikte werknemers aan te laten sluiten op hun AOW-leeftijd.

Lang niet altijd 70%

Een veelgehoord misverstand is dat werknemers na twee jaar ziekte altijd 70% van hun laatst verdiende salaris ontvangen. Dat is lang niet altijd het geval. Werknemers kunnen zeer ver in inkomen terugvallen, tot zelfs 28% van het minimumloon, zoals uit onderstaand voorbeeld duidelijk wordt. Om zo’n inkomensterugval op te vangen, kunt u voor uw werknemers inkomens-aanvullingsverzekeringen afsluiten, zoals de WGA-gat- en de WIA-excedentverzekering (de laatste is voor medewerkers met een inkomen boven de WIA-loongrens). Deze verzekeringen vullen het inkomen aan tot ten minste 70% van het laatstverdiende inkomen.

 

Eindleeftijd meestal nog 65

Maar wat als de eindleeftijd van deze aanvullingsverzekering niet aansluit op de AOW-leeftijd van uw arbeidsongeschikte werknemer? Van oudsher hebben veel verzekeringspolissen een eindleeftijd van 65 jaar. Veel verzekeringen zijn nog niet aangepast op de verhoogde AOW-leeftijd. Maar een werknemer die nu 35 is, krijgt zoals het er nu naar uitziet pas AOW vanaf zijn 69e. Het gevolg: een gapend gat tussen de verzekerde eindleeftijd en de ingangsdatum van de AOW-uitkering. In die jaren kan een arbeidsongeschikte medewerker te maken krijgen met een gigantische terugval van zijn inkomen.

 

Repareer tijdig het gat tussen de WIA en de AOW

Op 1 januari worden de inkomensverzekeringen verlengd. Daarom is nu het moment om te kijken naar de einddatum van de inkomens-aanvullingsverzekeringen die u voor uw personeel heeft afgesloten. Heeft u een WGA-gat- en/of WIA-excedentverzekering voor uw medewerkers met een verzekerde eindleeftijd van 65 jaar? Vraag dan een offerte aan voor het verhogen van de eindleeftijd naar de AOW-gerechtigde leeftijd. U repareert hiermee een mogelijk financieel gat voor uw medewerkers.

 

Voorbeeld terugval inkomen

Johannes (28) werkt als inkoper bij een groothandelsbedrijf en heeft een inkomen van € 40.000,-. Bij een vuurwerkongeluk loopt hij ernstig oogletsel op. Na twee jaar heeft hij nog 50% zicht en verklaart de keuringsarts hem voor 50% arbeidsongeschikt. Het UWV gaat ervanuit dat Johannes werk kan vinden om zijn uitkering aan te vullen. Ondanks vele sollicitaties lukt dit hem niet, waardoor hij nog maar € 7.000,- krijgt van het UWV. Gelukkig heeft zijn werkgever een uitgebreide WGA-gatverzekering afgesloten, zodat hij toch 70% van zijn oude inkomen krijgt. Dat is voor Johannes € 28.000,-.

Als de verzekerde eindleeftijd niet aansluit op de AOW gerechtigde leeftijd, valt zijn inkomen in de jaren tussen zijn 65e en zijn AOW-leeftijd alsnog terug naar € 7.000,-.

 

Inkomen oud € 40.000,-
Arbeidsongeschiktheidspercentage 50%
Minimumloon € 20.000,-
Vervolguitkering UWV € 7.000,- (28% van minimumloon)
Uitkering WGA-gatverzekering € 21.000,-
Totale uitkering  € 28.000,-

 

Goed werkgeverschap, aantrekkelijker voor sollicitanten

Natuurlijk is deze tijd voor u als ondernemer ook een lastige periode. Bedenk dan dat uw goed geschoolde en ervaren werknemers u helpen overeind te blijven. Goed personeel is vaak uw waardevolste ‘bezit’. Bovendien maakt een WGA-gatverzekering als onderdeel van secundaire arbeidsvoorwaarden u tot een aantrekkelijker werkgever voor sollicitanten.

ABN AMRO

Lidia Kelder

Adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen

    Meer voor

    Ook interessant