Ga direct naar de inhoud

Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke woninglaag verplicht

Rookmelder in woning verplicht.jpg

Door het inademen van rook bij brand vallen jaarlijks 13 dodelijke slachtoffers. Om het aantal slachtoffers terug te dringen moet vanaf juli 2022 in elk huis in Nederland op iedere verdieping een rookmelder hangen. Henk-Jan van Baak, senior risicodeskundige bij Nationale Nederlanden, vertelt wat dit voor verhuurders en VVE’s betekent.

Die verplichting om op iedere verdieping een rookmelder te hangen bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen. Vanaf 1 juli 2022 gaat deze verplichting nu dus ook voor bestaande woningen gelden. Bij bestaande bouw hoeven de rookmelders niet verplicht op het elektriciteitsnet aangesloten te worden. Ze mogen dus op batterijen werken.

Let op: Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor partijen die uit naam van verzekeraars de brandveiligheid in huis willen 'controleren'. Meer informatie: lees hun artikel.  

 

Wettelijke verplichting

Met een wijziging van het Bouwbesluit wordt het per 1 juli ook voor alle bestaande woningen  verplicht dat er rookmelders aanwezig zijn. De verplichting wordt opgelegd aan de gebouweigenaar of -beheerder. Dit kan de verhuurder of eigenaar zijn. Voor groepszorg- en zorgclusterwoningen (‘aanleunwoningen’) kunnen zwaardere eisen zoals een brandmeldinstallatie van toepassing zijn. Raadpleeg voor de precieze eisen altijd een brandadviesbureau. 

Bij kamerverhuur blijft gelden dat bij vijf kamers of meer in principe alle kamers een rookmelder moeten hebben. Deze moet voldoen aan de norm NEN 2555. Ook de gemeenschappelijke keuken en woonkamer moeten een rookmelder hebben. Al deze rookmelders moeten wél zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en onderling zijn gekoppeld. Hieraan verandert feitelijk niets. Voor de precieze eisen is het verstandig om u door een brandadviesbureau te laten adviseren. 

Rookmelders en VVE-appartementsgebouwen

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de vraag of de individuele appartementseigenaar of de Vereniging van Eigenaars (VvE) de rookmelders moet aanschaffen en plaatsen. 

Het is verstandig dat er binnen de VvE goede afspraken worden gemaakt en dat alle eigenaren erop worden gewezen dat de rookmelders moeten worden geplaatst. Zeker wanneer individuele eigenaars de woning hebben verhuurd. 

 

Invoering per 1 juli 2022 

In eerste instantie zou de verplichting voor rookmelders in bestaande woningen samenvallen met de overgang van het Bouwbesluit 2012 naar het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) op 1 juli 2022. De invoering van het Bbl is echter tot nadere orde uitgesteld. De invoering van de rookmelderverplichting wordt niet uitgesteld en zal daarom voorlopig nog in het Bouwbesluit worden opgenomen.

Verplichte medewerking door huurders

Huurders zijn verplicht om volgens artikel 7:220 lid 1 van het Burgerlijk wetboek hun medewerking te verlenen aan het plaatsen van rookmelders. Het plaatsen van de wettelijk verplichte rookmelders valt onder het begrip ‘dringende werkzaamheden’ zoals in dit artikel genoemd.

 

De gevolgen als de verplichte rookmelders niet worden geplaatst

Voor de overheid is het natuurlijk ondoenlijk om straks te controleren of alle woningen zijn voorzien van rookmelders. Maar als verhuurder bent u wel aansprakelijk voor de gevolgen en ook strafrechtelijk vervolgbaar als na een woningbrand blijkt dat de rookmelders niet aanwezig waren.

 

De eisen aan de rookmelders

De rookmelder moet voldoen aan den norm EN 14604. Deze norm moet dus op de rookmelder vermeld staan. In het Bouwbesluit wordt niet geëist dat de rookmelders in gebouwen van vóór 2003 zijn aangesloten op de elektrische installatie of onderling zijn gekoppeld. Een rookmelder die alleen op een batterij werkt voldoet dus aan de verplichting.

Het is verstandig om voor kwalitatief goede rookmelders en batterijen te kiezen, want een rookmelder moet het natuurlijk wel doen als er onverhoopt brand uitbreekt. Een rookmelder gaat maximaal 10 jaar mee en moet dan worden vervangen. Plaats daarom bij voorkeur rookmelders, die zijn voorzien van een niet-vervangbare lithiumbatterij. De batterij gaat dan net als de rookmelder 10 jaar mee. 

De plaats en hoeveelheid rookmelders

Volgens artikel 6.21 van het Bouwbesluit moet op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder hangen. In kamerwoningen zoals in studentenhuizen, is in iedere kamer een rookmelder verplicht. Ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt moeten zijn voorzien van een rookmelder. Er hoeven geen rookmelders te worden geplaatst in de gemeenschappelijke gedeelten in een appartementsgebouw zoals de hal en vluchtwegen. Het volstaat om alleen rookmelders in de woningen van het appartementsgebouw op te hangen.

Hang de melders in het midden van het plafond op minimaal 50 centimeter van een muur of hoek. Maar plaats de rookmelders daarnaast ook minimaal 30 centimeter van een lamp vandaan. Raadpleeg voor de precieze plaats in de ruimte de handleiding. 

Verplichting voor het onderhoud en vervangen van de batterij

De huurder is verantwoordelijk voor het testen van de rookmelders. Bij rookmelders met een vervangbare batterij moet de huurder er zorg voor dragen dat de batterij wordt vervangen. Het is verstandig om dit ook in het huurcontract vast te leggen, zodat dit bij de huurder ook duidelijk is en hiernaar verwezen kan worden bij een eventuele discussie.

Rookmelders gaan maximaal 10 jaar mee. Hierna kan de juiste werking niet meer worden gegarandeerd. Binnen 10 jaar na de productiedatum die op de rookmelder staat vermeld, moet de verhuurder voor vervanging zorgen.

 

Meer informatie over rookmelders

Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben de website www.rookmelders.nl ontwikkeld waarop veel informatie is te vinden over rookmelders. Daarop vindt u bijvoorbeeld een overzicht met de rookmelders die 10 jaar meegaan zonder dat de batterij vervangen hoeft te worden. Maar u vindt er ook informatie zoals waar u de rookmelders het beste kunt plaatsen, hoe u ze moet onderhouden en een overzicht met de meest gestelde vragen. 

Henk Jan van Baak

Henk-Jan van Baak

Senior risicodeskundige bij Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden is een financiële dienstverlener die actief is in 18 landen, vooral in Europa en Japan. Onze roots liggen in Nederland, met een rijke geschiedenis die zich uitstrekt over 170 jaar. We willen onze klanten een uitstekende ervaring bieden die hen inspireert om ons aan te bevelen aan hun familie en vrienden.

    Ook interessant