Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Brandveiligheid van zonnepanelen: tips van de expert

Zakelijk-zonnepanelen-brandstichting.jpg

De afgelopen jaren hebben heel veel particulieren en ondernemers zonnepanelen op hun dak laten plaatsen. Helaas is het een vrije markt, waar iedereen zich zonnepanelen-installateur kan noemen. Karlo Rosing van Keuring Service Nederland waarschuwt voor de risico’s met zonnepanelen: “een verkeerde installatie van zonnepanelen en de omvormers (de PV-installatie) kan leiden tot een lager rendement. En in het ergste geval zelfs tot brand.”

Onafhankelijke keuring om brandgevaar bij zonnepanelen te verminderen

De laatste jaren verrichten we regelmatig PV-inspecties als er een geschil is tussen afnemer en installateur. De afnemer is ontevreden over de installatie, maar de installateur wijst alle verantwoordelijkheid van de hand. In het ergste geval worden wij door de rechtsbijstandsverzekeraar ingeschakeld om een onafhankelijk oordeel te vellen over de kwaliteit van de installatie.

Brandgevaar door zonnepanelen en vervuilde elektriciteit

Moderne apparatuur heeft veel voordelen, maar ook risico’s. Zo kunnen zonnepanelen brand veroorzaken bij overbelasting van kabels en zekeringen.

Lees meer over vervuilde elektriciteit

 

Praktijkverhaal: slechte installatie van zonnepanelen

Helaas komen we veel ellende tegen. Laatst waren we bij een particulier in de Randstad. Deze meneer had een half jaar daarvoor 30 panelen laten installeren, waarbij veel fouten zijn gemaakt. 

De installateur had voor de installatie een paar mannen ingehuurd bij het uitzendbureau. Zij hadden niet de juiste montagebeugels voor platte dakpannen gebruikt. Dit zorgde ervoor dat de dakpannen scheurden en lekkage veroorzaakten.

Kabels van de zonnepanelen wegwerken door de ventilatiebuis

De installateur kwam nog een keer terug om kit over de scheuren in de dakpannen te spuiten. De installateur vond dat hij daarmee genoeg gedaan had en trok zijn handen ervan af. Het probleem was echt nog lang niet opgelost.

Tijdens onze keuring bleek namelijk dat de montagebeugels nog niet eens de grootste installatiefouten waren. Wij zagen dat de bekabeling door een ventilatiebuis was getrokken. De monteurs dachten slim te zijn en zich werk te besparen door op deze manier de kabels van de zonnepanelen weg te werken.

Wat ze hadden moeten maken, was een aparte dakdoorvoering, met bij voorkeur een brandwerende afdichting. In plaats daarvan boorden ze binnen en op het dak gaten in de afvoerbuis van het luchtzuiveringssysteem.

Slordige bekabeling verhoogt risico op brand

Ventilatie is niet alleen belangrijk voor zonnepanelen. Ook voor deze meneer bleek ventilatie essentieel. Hij heeft namelijk een ernstige stofallergie, waardoor de lucht constant gezuiverd moet worden door het ventilatiesysteem.Omdat er nu kabels door de afvoerbuis lopen, kan dit systeem niet meer jaarlijks worden schoongemaakt met een roterende borstel. 

Bovendien kunnen de scherpe randen van de gaten de kabel beschadigen. Dit verslechtert de brandveiligheid van de zonnepanelen. Als de kabel waar gelijkstroom doorheen loopt (van de zonnepanelen naar de omvormer) namelijk beschadigt, kan een vlamboog ontstaan. Dit kan een brand veroorzaken.

Daarnaast vonden we nog meer slordigheden: de bekabeling lag los op het dak en was niet afgeschermd en ondersteund. Ook bleek de kabel van de meterkast naar de omvormer niet correct te zijn beveiligd

 

Zonnepanelen aan de wandel?

Een van de risico’s van zonnepanelen die niet goed geïnstalleerd zijn, is dat ze bij een storm gaan verschuiven. Met alle gevolgen van dien.

 

Advies van de expert: regelmatig onderhoud

Heeft u al zonnepanelen liggen? Dan is mijn stellige advies om de omvormer(s) jaarlijks te laten onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf. Hetzelfde geldt voor de PV-installatie: laat deze ook keuren, maar dan eens in de drie jaar. Bij een keuring worden onder andere de isolatieweerstand, de aardleidingweerstand en de kortsluitstroom gemeten en beproefd. Bij een uitgebreide inspectie wordt ook gekeken naar de capaciteit, de windbelasting en het rendement van de PV-installatie. En vindt er thermografisch onderzoek plaats van de panelen en de omvormers. 

Laat ook de panelen zelf jaarlijks schoonmaken

Vogelpoep die te lang blijft zitten, kan inbranden en op den duur een zogenoemde hotspot veroorzaken. Dat is een plek waar de temperatuur te hoog oploopt. Dat kan het paneel beschadigen, het rendement verlagen en de brandveiligheid van de zonnepanelen verslechteren. Door de ventilatie van de zonnepanelen en de filters regelmatig schoon te maken, voorkomt u dat de omvormer te heet wordt en een brandrisico wordt. 

 

NEN-norm voor de installatie van zonnepanelen

Sinds 1 januari 2017 is de norm NEN 1010:2015 van kracht. Deze norm heeft een apart hoofdstuk met eisen aan een correcte en veilige PV-installatie (van het Engelse Photo Voltaic): zonnepanelen en bijbehorende omvormer, bekabeling en beveiligingen. Die eisen gaan over toegepaste materialen, diverse vormen van beveiliging, bevestigingen en aanduidingen (van onderdelen onder spanning). U kunt de norm bestellen op: www.nen.nl

“Ik ben bang dat we de komende jaren pas echt de gevolgen van ondeugdelijke installaties gaan merken. Gelukkig is er nu een officiële NEN-norm voor installatie: de NEN 1010:2015. Hopelijk leidt deze norm tot een hogere installatiekwaliteit.”

Materiaal met C E-markering

Volgens de NEN-norm moet al het montage- en constructiemateriaal van zonnepanelen een C E- markering hebben. Dat biedt de garantie dat het voldoet aan de normen van de Europese Commissie. Niet te verwarren met een CE- markering  (China Export)! Een van de verschillen is dat in het Europese keurmerk de C en de E verder uit elkaar staan.

Onrechtmatige C E -markering?

Treft een controlerende instantie een product aan dat ten onrechte een C E-markering draagt? Dan zijn verschillende maatregelen mogelijk. De instantie kan bijvoorbeeld eisen dat de fabrikant het product aanpast of het product van de markt haalt. Ernstige situaties kunnen zelfs leiden tot strafvervolging.

 

Tip: vraag altijd documentatie na de installatie

De installateur moet na de installatie de documentatie van de toegepaste materialen aan de klant overhandigen. Daarin kan het keuringsbedrijf later opzoeken of de materialen een C E-markering hebben en wat de productspecificaties zijn. 

De fabrikant van de omvormer kan daarin bijvoorbeeld aangeven welk type aardlekschakelaar moet worden gebruikt: A of B? In de praktijk wordt vaak gekozen voor type A, omdat type B 6 x zo duur is. Ook kan de fabrikant een systeemverklaring hebben afgegeven. Daarin staat dat de toegepaste omvormer door een defect nooit meer dan 6mA foutstroom kan gaan leveren. Zo zorgt u voor veilige zonnepanelen. 

Wilt u verduurzamen?

De gebouwenverzekering met duurzaamheidsdekking biedt 10% extra investeringsruimte

Geschreven door

Ook interessant

CSRD (stappenplan)

  • wetgeving
  • verduurzaming