Ga direct naar de inhoud

Pas op voor brand door vervuilde elektriciteit

brand door vervuilde elektriciteit.jpg

Ondernemers kiezen steeds vaker voor moderne elektronische apparatuur om energie te besparen. Denk aan ledverlichting, zonnepanelen, laadpalen, frequentieregelaars en omvormers. Naast alle voordelen die dit oplevert, zijn we ons helaas vaak nog niet bewust van de mogelijke nadelen. Jorlan Peeters van HyTEPS legt uit wat ‘vervuilde elektriciteit’ kan aanrichten.

‘De elektriciteit die uit het stopcontact komt, voldoet aan alle normen; die is dus ‘schoon’. Door alle moderne apparatuur die we tegenwoordig op de elektrische installatie aansluiten, raakt die elektriciteit ‘vervuild’: de van oorsprong regelmatige output raakt verstoord. Deze storingen kunnen een negatief effect hebben op de levensduur en functionaliteit van de op het net aangesloten elektrische apparatuur. Ze kunnen leiden tot opwarming van de installatie(componenten), tot energieverliezen en een minder efficiënte werking van de elektrische installatie.

 

Risico: brand

Niet alle installaties zijn ontworpen om met deze verstoringen om te gaan. Als er in een bedrijf bijvoorbeeld veel meer apparaten worden aangesloten dan waar de installatie op berekend is, kan dat voor grote problemen zorgen. In het uiterste geval kan vervuilde elektriciteit zelfs leiden tot brand. De voornaamste oorzaak hiervoor is overbelasting van kabels, automaten en zekeringen. Dit gaat gepaard met warmteontwikkeling, wat uiteindelijk kan resulteren in brand.

 

Wettelijke eisen

In de nieuwe NEN-1010-norm zijn nieuwe wettelijke eisen gesteld aan installaties waarop de eerdergenoemde elektrische apparatuur is aangesloten. In de norm worden eisen gesteld aan de maximale elektrische stromen en de manier waarop de installatie beschermd wordt door bijvoorbeeld zekeringen en de dikte van kabels. Het is van essentieel belang om de eisen uit de NEN-1010 in acht te nemen om de vervuiling tot een minimum te beperken. Bedenkt dat veel bestaande installaties niet (volledig) aan de nieuwe eisen voldoen, zeker niet wanneer later moderne elektronische apparatuur is toegevoegd.

 

Risicomanagement is vooruitzien

Ik adviseer daarom ondernemingen die met veel elektronische apparatuur werken – of veel zonnepanelen op het dak hebben staan – om zicht te krijgen (en te houden) op de mate van vervuiling in de elektrische installatie. Zo kunnen ze namelijk mogelijke problemen voorzien zoals storingen of zelfs uitval van apparatuur, onnodige energieverliezen en opwarming van de installatie, wat brand tot gevolg kan hebben. Dat stelt ze in staat om tijdig preventieve maatregelen te nemen.

 

Hoe vervuild is uw installatie?

Ook u kunt dat inzicht verkrijgen. Bijvoorbeeld door deskundig verrichte metingen en analyses van de meetdata. Daarnaast zorgt de installatie van een kwaliteitsmonitoringsysteem, bestaande uit hardware (meters) en software, voor een continu inzicht. Hierdoor houdt u de vinger aan de pols, ook bij toekomstige wijzigingen in de kwaliteit van elektriciteit in uw installatie.’

HyTEPS

Jorlan Peeters

Managing Director bij HyTEPS

HyTeps biedt advies en oplossingen om de betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid van elektrische installaties te optimaliseren. Daarmee helpen ze bedrijven en instellingen om de energie-efficiëntie te verbeteren, de CO2-uitstoot te reduceren en de kwaliteit van spanning en stroom (de Power Quality) te optimaliseren. Dat is niet alleen goed voor de continuïteit en veiligheid van een bedrijf, maar ook voor hun concurrentiepositie, het milieu en de economie.

    Meer voor

    Ook interessant