Ga direct naar de inhoud

Heeft jouw kantoorpand al energielabel C?

Energielabel C.jpg

Vanaf 1 januari moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben. Eigenaars van een kantoorpand met label D of slechter riskeren een boete. Maar ook kan de gemeente in dat geval verbieden het pand nog als kantoor te gebruiken. Adviseur Rokus Plantinga: ‘Veel ondernemers denken dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar de risico’s zijn te groot om te negeren.’

Waarom deze verplichting?

‘Heel veel kantoorpanden in Nederland zijn niet bepaald duurzaam,’ vertelt Rokus. ‘Vooral de vóór 1980 gebouwde panden zijn slecht geïsoleerd. Om die te verwarmen en te verlichten is al gauw meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas nodig. Daarmee krijgt het pand energielabel D of hoger. Met deze verplichting wil de overheid het verbruik van fossiele brandstoffen drastisch terugbrengen.’ 

 

Voor wie geldt de verplichting?

Je bent verplicht te zorgen dat jouw kantoorpand zo snel mogelijk energielabel C krijgt, wanneer:

  • je eigenaar van het pand bent.
  • minstens 50 procent van de oppervlakte in gebruik is als kantoor. De verplichting geldt dus bijvoorbeeld niet voor een eigenaar van een supermarkt met een klein inpandig kantoor. 
  • de totale oppervlakte van alle kantoor- en ander functies 100 m2 of meer is. 

Meer informatie over het verplichte energielabel vind je op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Wat gebeurt er als je niets doet?

Onderneem je geen actie, dan kan de boete oplopen tot 81.000 euro. Bovendien heeft het kabinet miljoenen uitgetrokken om handhaving mogelijk te maken. Reden genoeg om hier serieus mee aan de slag te gaan. ‘Huur je jouw kantoorruimte? Infomeer dan bij de eigenaar naar het energielabel,’ adviseert Rokus. ‘Heeft die zijn zaakjes niet op orde, dan loop je het risico dat je volgend jaar moet verhuizen.’

Nog veel panden zonder label C

Uit een peiling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat op 1 oktober nog maar 50 procent van alle kantoren energielabel C of beter had. 11 procent had energielabel D of slechter. De overige 39 procent had nog helemaal geen energielabel. ‘Het lijkt me sterk dat alle kantoorpanden op 1 januari voldoen aan deze nieuwe norm van het Bouwbesluit,’ zegt Rokus. ‘Voor veel ondernemers is de verduurzaming nog een ver-van-mijn-bedshow. Terwijl het nu toch écht moet gaan gebeuren. Gelukkig zie ik door de hoge energieprijzen het aantal ondernemers met verduurzamingsplannen flink groeien.’ 

 

Wat kun je doen?

Heeft jouw kantoorpand nog geen energielabel C? Dan adviseert Rokus om in ieder geval plannen voor verduurzaming te maken. ‘Zelfs met de beste wil van de wereld lukt het je waarschijnlijk niet om voor 1 januari aan deze verplichting te voldoen. Want als je nog geen label hebt, moet er een energieadviseur langskomen voor een inspectie. En als je verduurzamingsmaatregelen wilt nemen, houd er dan rekening mee dat installatiebedrijven nu al overuren maken en materialen niet aan te slepen zijn. Maar als je bij controle door de gemeente kan laten zien dat je wel al bezig bent met maatregelen, krijg je misschien niet direct een boete of gebruiksverbod, maar eerst een waarschuwing.’

Vergroenen én besparen 

Je kunt op verschillende manieren je kantoorpand energiezuiniger maken. Rokus: ‘Als ik klanten op deze verplichting wijs, zeggen ze: “Dan laat ik toch gewoon even zonnepanelen plaatsen?” Bedenk daarbij dat zonnepanelen nu zó gewild zijn, dat de wachttijden enorm gestegen zijn. Het duurt zeker twee maanden voor de zonnepanelen bij de installateur zijn en dan moet de installateur nog tijd vinden om ze te plaatsen. En dan heb ik het nog niet over de gevolgen van de verzekerbaarheid van je pand.

De overheid ziet zonnepanelen of een warmtepomp niet als energiebesparende maatregelen. De maatregelen moeten actief bijdragen aan het verminderen van je elektriciteits- en/of aardgasverbruik.

Bovendien, met alleen zonnepanelen ben je er nog niet: om een energielabel C te krijgen, wordt gekeken naar de hoeveelheid energie die nodig is om het pand te verwarmen of te koelen. Daarom is een combinatie nodig van isolatie, ventilatie en energiezuinige installaties, zoals zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting. Het totaal aan maatregelen bepaalt uiteindelijk welk energielabel je kantoorpand krijgt.

 

Hoe gaan verzekeraars hiermee om?

‘Verzekeraars proberen hun klanten zoveel mogelijk te helpen met verduurzamen,’ weet Rokus. ‘Een aantal biedt een scan aan waarmee je kunt uitvinden hoe je je pand energiezuiniger kunt maken en een stappenplan om een energielabel C te bemachtigen. Ook onze partner ABN AMRO Bank biedt haar klanten hulp. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een energielabel, maar ook met informatie over subsidies voor verduurzaming. Je vindt informatie hierover op de speciale pagina: Duurzaam ondernemen.

Risico’s leegstand

Lukt het je niet om tijdig aan deze verplichting te voldoen, dan is de kans aanwezig dat de gemeente je verbiedt je bedrijfspand als kantoor te gebruiken. ‘Verzekeraars zijn niet blij met een leegstaand kantoor,’ waarschuwt Rokus. ‘Daarmee wordt namelijk het risico groter dat er iets gebeurt met het pand. De verzekeraar zal daarom aanvullende beveiligingseisen stellen en een beperkte dekking bieden. Om die reden is het belangrijk dat je de verzekeraar op de hoogte brengt van de leegstand. Doe je dat niet en er komt schade, dan loop je het risico dat je die schade niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgt.’ 

Risico’s ander gebruik

Je kunt bij een gebruiksverbod overwegen om het pand op een andere manier te gaan gebruiken. Rokus: ‘Je kunt het bijvoorbeeld gaan gebruiken als opslag. Ook dat moet je aan je verzekeraar doorgeven, want dat kan gevolgen hebben voor je dekking of de eisen waaraan je moet voldoen om bij schade een uitkering te krijgen.’ 

Wat je situatie ook gaat zijn: verduurzamen, leegstand of andere werkzaamheden, vraag je tussenpersoon naar de risico’s en de gevolgen voor je verzekering.

Vraag je verzekeringsadviseur om advies

Rokus adviseert tot slot: ‘Wat je situatie ook gaat zijn, vraag je tussenpersoon naar de risico’s en de gevolgen voor je verzekering. Neem altijd even contact op, wanneer:

  • je gaat verduurzamen. ‘Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het isolatiemateriaal dat je wil gebruiken een hoger brandrisico met zich meebrengt. Dat heeft dan weer gevolgen voor je verzekering. Brandbaar isolatiemateriaal onder je dak kan de verzekerbaarheid van je zonnepanelen bijvoorbeeld in gevaar brengen.’ 
  • je pand leeg komt te staan. ‘Vraag wat de gevolgen zijn voor je verzekering. Aan welk eisen voor beveiliging en brandgevaar moet je dan voldoen?’
  • je pand een andere functie krijgt. ‘Vraag wat daarvan de gevolgen voor de dekking en eisen van je verzekering zijn.’
  • je pand is verduurzaamd. ‘Na verbetering is je pand namelijk meer waard. De verzekerde waarde moet daarmee dus ook omhoog.’ 

‘En ook als je gaat verduurzamen met zonnepanelen staan wij klaar om je te adviseren. Wij kunnen je vooraf vertellen waar je rekening mee moet houden, om te zorgen dat je bedrijfspand ook na plaatsing goed verzekerd is.‘

Lees ook: Zonnepanelen op bedrijfsdak? Betrek op tijd de verzekeraar!

Geschreven door

Ook interessant