Ga direct naar de inhoud

Het brandrisico van verfspuiten

verfspuiten brand.jpg

Verfspuiten brengt een verhoogd risico op brand met zich mee. Als de brandbare nevel die tijdens het verfspuiten ontstaat in aanraking komt met een ontstekingsbron (verlichting, een apparaat of schakelaar die een vonk kan afgeven), kan er brand ontstaan. Maar ook kan een chemische reactie in filters en afval van het spuitwerk broei veroorzaken, waaruit brand kan ontstaan. Op deze pagina kunt u lezen hoe u omvangrijke brandschade en persoonlijk letsel kunt voorkomen.

Hoe ontstaat brandschade door verfspuiten?

Bij verfspuitwerkzaamheden kan brand of een explosie ontstaan. Mogelijke oorzaken daarvoor zijn:

 • er is geen aparte opslagruimte voor brandbare verven en hulpvloeistoffen;
 • er is onvoldoende ventilatie;
 • er zijn ontstekingsbronnen in dezelfde ruimte die vonken kunnen afgeven, zoals verlichting, schakelaars, een radio of gereedschappen;
 • afval zoals verfresten, (nieuw en afgewerkt) oplosmiddel of poetsdoeken is op de verkeerde manier verzameld of opgeslagen;
 • iemand voert brandgevaarlijke werkzaamheden (lassen of slijpen) uit in de spuitruimte.

 

Hoe voorkomt u brand door verfspuiten?

Om brand en een explosie bij verfspuiten te voorkomen, kunt u een aantal maatregelen nemen:

 • Zorg voor een goede huishouding in de opslag-, verfmeng- en spuitruimte: bewaar in de spuitruimte geen onnodige materialen en ook geen afgewerkt oplosmiddel. Zie erop toe dat brandbare vloeistoffen worden opgeslagen volgens de CPR 15-richtlijn.
 • Zamel het afval gescheiden in: gebruik afsluitbare metalen vaten en sla deze vaten na werktijd buiten het pand op, op minimaal 10 meter van het pand of in een brandvertragende container.
 • Gebruik filters met een drukverschilmeter: zo weet u tijdig dat u het filter moet vervangen.
 • Vermijd mogelijke ontstekingsbronnen: gebruik explosievrije onderdelen in de verfruimten en plaats schakelaars buiten de ruimten.
 • Breng een brandmeldsysteem aan: bij voorkeur een met optische en thermische detectoren.
 • Instrueer alle medewerkers hoe zij moeten handelen als er brand is. Bijvoorbeeld dat ze de afzuigventilator direct moeten uitschakelen.
 • Breng een sprinklerinstallatie aan in het afzuigsysteem: dat kan door het aanbrengen van een sprinklerkop op de waterleiding.

 

Wat moet u doen bij een explosie of brand?

Is er ondanks de maatregelen toch een explosie of brand ontstaan? Probeer de schade dan te beperken. Bel 112. Probeer de brand te blussen met eigen blusmiddelen; gebruik in de spuitruimte een 6-kg-poederblusser. Heeft u de brand onder controle en heeft u de brandweer gebeld? Blijf dan bij de gebluste brand totdat de brandweer er is.

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant