Ga direct naar de inhoud

Preventie en verduurzaming helpen schade voorkomen door extreem weer

Extreem weer 2.jpg

De schadelast door extreme regen- en hagelbuien, windhozen en langdurig droogte stijgt langzaam maar zeker. In 2022 keerden de Nederlandse verzekeraars samen ruim 886 miljoen euro uit aan schade veroorzaakt door stormen en overstromingen. Adviseur Rokus Plantinga benadrukt de noodzaak om anders te gaan denken.

Verviervoudiging sinds 2007

Extreem weer leidt tot steeds meer schade aan (bedrijfs)gebouwen en voertuigen. Zomerstorm Poly heeft alleen al naar schatting 50 tot 100 miljoen euro aan schade veroorzaakt in Nederland aan woningen, auto's en bedrijfsgebouwen. Het Verbond van Verzekeraars houdt de totale schade door extreem weer bij in de Klimaatschademonitor. Die laat zien dat het totale schadebedrag als gevolg van extreme weeruitingen sinds 2007 bijna verviervoudigd is. Ook bij ABN AMRO Verzekeringen neemt het aantal schademeldingen toe.

 

Schades beperken

‘We krijgen vooral meer meldingen van water-, hagel- en stormschades,’ vertelt Rokus. ‘Die stijging van het schadebedrag maakt het onvermijdelijk dat verzekeraars de premies of polisvoorwaarden op de langere termijn moeten aanpassen. Verzekeren moet betaalbaar blijven, dat lijkt me logisch. Daarom moeten we met elkaar zorgen dat we de schadelast en daarmee de premies beperken.’

 

Extremer weer op komst 

Het KNMI beschrijft in klimaatscenario's hoe het klimaat in Nederland er over 50 tot 100 jaar naar verwachting uitziet. Het Klimaatsignaal 2021 voorspelt een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien. In oktober 2023 verschijnen de nieuwe klimaatscenario's, met de kans op extreem weer op de langere termijn.

Meeste schade in agrarische sector 

Vooral de agrarische sector wordt zwaar getroffen door het steeds extremer wordende weer. Rokus: ‘Oogsten mislukken door langdurige droogte of juist door extreme neerslag. Kassen en andere gebouwen die in het open veld liggen zijn heel kwetsbaar voor storm of hagel. Maar ook andere sectoren ondervinden grote schades. Bij een klant van mij in de retailsector trok een storm het hele dak van zijn bedrijfsgebouw af, met zonnepanelen en al. Met oog op dat soort schades worden bij een naderende storm door verzekeraars alle verloven ingetrokken: zo kunnen zij schademeldingen snel afhandelen.’

 

Pand ingestort na zware regenbui

In juli 2021 is een bedrijfspand ingestort na een zware regenbui. Er viel in korte tijd zóveel hemelwater dat het dak is bezweken. Achteraf bleek dat er een lek in het dak zat, waardoor de isolatie zich kon volzuigen met water. Daardoor werd het dak zo zwaar, dat de stalen constructie als luciferhoutjes in elkaar klapte. Daarna heeft het nog een tijdje flink doorgeregend. Niet alleen het pand zelf raakte zwaar beschadigd, maar ook alles wat in het pand stond. 

Noodzaak van preventie

Schade die je kunt voorkomen, hoef je niet te herstellen. Dat scheelt een hoop tijd, gedoe en geld. Rokus: ‘Het Verbond van Verzekeraars heeft uitgerekend dat vijftig procent van de schades voorkomen kan worden. Dat kan door vaak simpele preventiemaatregelen te nemen wanneer je weet dat er een storm of extreme regenval aankomt. Die maatregelen vind je onder andere op de website van het verbond: Preventietips extreem weer, maar ook op onze eigen website.’

Meer informatie over het voorkomen van schade door (extreem) weer:

Inzetten op verduurzaming

Een andere manier om schades te voorkomen, is door de klimaatverandering te lijf te gaan. ‘Daarvoor moeten we met z’n allen inzetten op verduurzaming,’ zegt Rokus. ‘Bij de bouw van bedrijfspanden moeten we nu rekening gaan houden met hoe we bouwen, waar we bouwen en met welke materialen. Door te verduurzamen en circulair te bouwen, verlagen we de CO2-uitstoot en gaan we uitputting van grondstoffen tegen. Op die manier kun je als ondernemer helpen klimaatrisico’s te beperken.’ 

Aanpassen aan veranderend weer

Een veranderend klimaat vraagt volgens Rokus dus om een andere manier van denken. ‘We zullen ons moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. We moeten met z’n allen de omslag maken naar er écht wat mee gaan doen, of dat nou preventie of verduurzaming is. Dat bewustzijn is er nog te weinig. Gelukkig begint dat kwartje steeds vaker te vallen door extremen zoals zomerstorm Poly en de overstromingen in Valkenburg. De meeste ondernemers die ik spreek zien nu echt wel in dat er iets moet gebeuren.’ 

Wil je ook helpen klimaatverandering tegen te gaan? Wij denken graag mee over verduurzaming van je bedrijfspand

Geschreven door

Ook interessant