Ga direct naar de inhoud

(SCIOS) Scope 12: dé keuring voor zonnepanelen

Scios Scope 12 keuring.jpg

Steeds meer ondernemers laten zonnepanelen plaatsen op het dak van hun bedrijf. Het plaatsen ervan kan gevolgen hebben voor de verzekering van je bedrijfspand. Zo stelt een verzekeraar vaak eisen aan de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen. Een van die eisen is het laten uitvoeren van een (SCIOS) Scope 12-inspectie. Karlo Rosing van Keuring Service Nederland (onderdeel van Sansidor), vertelt wat deze keuring inhoudt.

‘De (SCIOS) Scope 12 is een complete inspectie van de zonnestroominstallatie. Bij een Scope 12 wordt de installatie geïnspecteerd op brandveiligheid en elektrische veiligheid.’

 

Van meterkast tot zonnepanelen

Karlo legt uit waar tijdens een Scope 12-inspectie allemaal naar gekeken wordt: ‘Bij een nieuwe installatie vindt altijd eerst de opleveringsinspectie plaats, ook wel de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) genoemd. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd: van de meterkast tot aan de zonnepanelen op het dak, de omvormers en de connectoren. Ook worden de elektrische voorzieningen gecontroleerd. Denk hierbij aan de kabels op het dak die de panelen met elkaar verbinden. Ook wordt gekeken of de installatie volgens de veiligheidseisen geïnstalleerd is en of deze (brand)veilig is. Daarnaast controleert de inspecteur of het dak de panelen kan dragen (draagkracht) en voert hij een aantal tests en metingen uit.’

Eventuele gebreken oplossen

‘Na afloop van de eerste inspectie wordt een rapport opgesteld waarin staat of de installatie aan de veiligheidseisen voldoet en of de ondernemer een certificaat krijgt’, gaat Karlo verder. ‘Is dat niet het geval, dan moet je als ondernemer aan de slag om te zorgen dat de installatie alsnog aan de eisen voldoet. Daarna vindt een her-inspectie plaats. Als de gebreken zijn opgelost, dan krijg je alsnog een certificaat. Vervolgens moet elke vijf jaar een Periodieke Inspectie (PI) worden uitgevoerd. Bij een PI wordt vooral de huidige staat van de installatie beoordeeld.’

 

Risico’s van onjuist geïnstalleerde zonnepanelen

Karlo legt uit waarom Scope 12 een paar jaar geleden in het leven is geroepen: ‘De inspectie bestaat sinds 2020 en is ontstaan door de enorme groei in de zonnepanelenmarkt. Er komen steeds meer installatiebedrijven, maar niet bij iedereen staan kwaliteit en veiligheid voorop. Zo kan op dit moment iedereen zonder technische achtergrond zonnepanelen installeren. En door de enorme vraag moet de installatie ook nog eens snel gebeuren. Dat is echt een probleem. Want als er onzorgvuldig gewerkt wordt, kunnen allerlei problemen ontstaan. Denk aan losse kabels die bewegen of schuren en hierdoor kapot kunnen gaan. Door de beschadiging kan dan een gevaarlijke vlamboog (een soort ‘mini-bliksem’) ontstaan. Of er is te weinig ruimte tussen de panelen gelaten waardoor verkoeling niet mogelijk is en de temperatuur hoog oploopt. Het is dan niet de vraag óf er brand ontstaat, maar wannéér. Een onjuiste installatie is dus een groot risico voor ondernemers.’

 

Voordelen en kosten van Scope 12

De gevolgen van onjuist geïnstalleerde zonnepanelen kunnen dus enorm zijn, vertelt Karlo. ‘Met een Scope 12 keuring verklein je de risico’s en voorkom je onveilige situaties waarin brand kan ontstaan. Dat is belangrijk voor jou als ondernemer, maar óók voor je eventuele werknemers. Bovendien wordt een Scope 12-inspectie door veel verzekeraars onder een aantal voorwaarden verplicht. De keuring zorgt er dus ook voor dat je goed verzekerd bent bij brand. En de kosten vallen relatief mee: een Scope 12-inspectie kost gemiddeld tussen de 450 en 1500 euro.’

 

Niet verplicht, wel gewenst

Het controleren van zonnepanelen is helaas (nog) niet voor iedereen verplicht. Toch eisen steeds meer verzekeraars een Scope 12-inspectie. Karlo is blij met deze ontwikkeling: ‘Hoe meer Scope 12 verplicht wordt, hoe veiliger we de zonnepanelenmarkt met elkaar kunnen maken. Elke installateur moet dan voldoen aan de normen en op de hoogte zijn van de installatie-eisen. Dat betekent dat zij hierin opgeleid moeten worden en dat dus niet meer iedereen zomaar zonnepanelen kan installeren. Als je dat aan de voorkant goed inregelt, kan een inspectie alleen maar goed verlopen. Wij zijn daar blij mee, want wij schrijven ook liever geen dik rapport. (Brand-)veiligheid staat bij ons boven alles.’

 

Henriëtte ten Hove, productmanager Zakelijk bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V.

‘Bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V. hanteren we de eis dat ondernemers vanaf vijftig zonnepanelen een Scope 12-inspectie moeten laten uitvoeren. Doe je dit niet en er ontstaat schade door de zonnepanelen, bijvoorbeeld brand, dan loop je het risico dat de schade niet wordt vergoed. Constateert de inspecteur bij een Scope 12-inspectie dat er gebreken zijn, dan verwachten wij dat je die binnen drie maanden laat herstellen. Na de eerste inspectie moet de installatie minimaal een keer per vijf jaar worden beoordeeld. Houd er rekening mee dat de wachttijden voor een (her)inspectie enorm kunnen oplopen. Check daarom de keuringsdatum in het keuringsrapport Scope 12 en vraag zo snel mogelijk een (her)keuring aan.'

‘Daarnaast is het voor ondernemers belangrijk dat zij de zonnepanelen meeverzekeren en dat het verzekerde bedrag juist op de polis vermeld staat. Zo voorkom je dat je bij brand onderverzekerd bent. Tot slot is het belangrijk om de zonnepanelen door een gerenommeerd bedrijf te laten installeren. Een Scope 12-inspectie is eigenlijk altijd aan te raden, óók als je minder dan vijftig zonnepanelen hebt. Daarmee verklein je het risico op een onjuiste installatie en dus op brand. Wij zeggen dit niet om ondernemers te ‘pesten’. We doen dit écht om samen schades te voorkomen.’

Geschreven door

Ook interessant

CSRD (stappenplan)

  • wetgeving
  • verduurzaming