Ga direct naar de inhoud

Meerwerk, zorg dat je het in rekening kunt brengen

Meerwerk-in-rekening-brengen-bouwtekening.jpg

Veel aannemers lopen er tegenaan: betaald krijgen van meerwerk. Als dat niet lukt, komt dat meestal doordat de aannemer zich niet heeft gehouden aan de regels voor het in rekening kunnen brengen van meerwerk. Marten van Buiten van Spectrum Advocaten geeft tips waarmee je het door jou verrichte meerwerk wél betaald krijgt.

Wat is meerwerk en wanneer mag je het in rekening brengen?

‘In een blog verwijs ik niet vaak naar de wet, omdat de bewoordingen vaak onbegrijpelijk zijn. In dit geval doe ik het toch. In artikel 755 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, afgekort 7:755 BW, staat namelijk helder verwoord wanneer iemand meerwerk moet betalen. De strekking van dit artikel is: meerwerk is verschuldigd wanneer de aannemer een opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd dat de door deze gewenste toevoeging of verandering in het overeengekomen werk een verhoging van de prijs met zich meebrengt.

De gedachte hierachter is, dat de opdrachtgever bewust moet kunnen kiezen voor het extra werk én de hogere prijs. Of er juist bewust van kan afzien en bijvoorbeeld voor een ander, goedkoper alternatief kan kiezen. Meerwerk is dus eigenlijk een afzonderlijke opdracht. Overigens is Artikel 7:755 bw van ‘dwingend recht’. Dat betekent dat daar niet van kan worden afgeweken bij overeenkomst, dus ook niet met de AVA of UAV.

 

Zorg altijd voor een bewijs van meerwerk

Een opdracht voor meerwerk kan ook mondeling tot stand komen. De aannemer moet dan bewijzen dat er een opdracht bestaat. Maar hoe bewijs je een mondelinge overeenkomst? Dat is lastig. Daarom is het verstandig om een schriftelijk akkoord te vragen van de opdrachtgever. Ik begrijp – en dat hoor ik ook vaak terug van mijn cliënten – dat het in de praktijk vaak lastig is om je aan de regels te houden. Een en ander ‘gebeurt gewoon’ tijdens de uitvoering en het is niet te doen om vooraf schriftelijke toestemming te vragen. Dat begrijp ik, maar de juridische werkelijkheid is helaas dat de aannemers vaak aan het kortste eind trekken, omdat zij de mondelinge opdracht niet kunnen bewijzen. En zo niet kunnen bewijzen waarom hun opdrachtgever meerwerk moet betalen.

 

Vergeet niet om het meerwerk tijdig te melden

‘Tijdig’ is een rekbaar begrip, maar om discussie te voorkomen raad ik je aan om meerwerk voor te leggen op het moment dat het gebeurt. Dat klinkt logisch, maar ook hier gaat het in praktijk regelmatig verkeerd. De opdrachtgever moet voldoende bedenktijd hebben om te beslissen of hij of zij akkoord geeft op de meerwerkopdracht.

 

De ontsnappingsclausule in artikel 7:755 bw

Deze ‘ontsnappingsclausule’ komt erop neer dat - wanneer het voor de opdrachtgever duidelijk was dat zijn gewenste meerwerk extra kosten met zich meebracht - hij dit meerwerk moet betalen. Dus ook zonder dat de opdrachtgever voor deze extra kosten is gewaarschuwd. 

Het is weer aan jou als aannemer om aannemelijk te maken dat deze clausule van toepassing is. Dat is vaak geen makkelijke opgave. Mijn advies is ook hier weer om alles vooraf schriftelijk vast te leggen. Zo voorkom je discussies achteraf. Je kunt hierbij altijd terugvallen op artikel 7:755 bw.

 

Stappenplan om discussies over meerwerk te voorkomen

  1. Vermeld het meerwerk tijdig.
  2. Omschrijf het te verrichten meerwerk.
  3. Omschrijf ook de noodzaak voor het meerwerk.
  4. Geef een zo goed mogelijke inschatting van de prijsverhoging voor het meerwerk.
  5. Zorg ervoor dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is met dit meerwerk en de prijsverhoging.

Lukt het om wat voor reden niet om vooraf schriftelijk toestemming te krijgen? Zorg dan dat de opdrachtgever alsnog zo snel mogelijk – tijdens of na uitvoering van het meerwerk – schriftelijk toestemming geeft.

Alles draait om communicatie

Meerwerk gaat om noodzakelijk werk waar extra kosten mee zijn gemoeid. Wanneer je daarover vooraf transparant en duidelijk communiceert, zal de factuur weinig tot geen discussie opleveren. En mocht er toch discussie ontstaan, sta je sterk.

Zorgeloos ondernemen in de bouw?

Verzeker je bouwbedrijf tegen de meest voorkomende risico's. Sluit vandaag nog een verzekeringspakket af!

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant