Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

De 3 grootste risico’s in de horeca

Risico in de horeca.jpg

Door de jaren heen heeft ABN AMRO Verzekeringen veel horecaondernemers goed kunnen verzekeren. Dat is geen overbodige luxe, want er gaat nogal eens wat mis in deze sector. We vroegen onze experts welke schades het vaakst gemeld worden. Oftewel: wat zijn de grootste risico’s in de horeca?

‘Als alles goed gaat, is de horeca een van de leukste sectoren om in te ondernemen. Helaas brengt de horeca ook veel risico’s met zich mee,’ zegt Wim Potjes, senior schadebehandelaar bij ABN AMRO Verzekeringen. ‘Wij doen ons uiterste best om schade zo snel en goed mogelijk af te handelen, zodat onze klanten snel door kunnen met ondernemen. Maar nog liever krijgen we geen schademeldingen binnen. Dat betekent namelijk dat onze klanten en hun personeel geen narigheid meemaken, zoals een ongeval of brand.’

De meeste meldingen die Wim en zijn collega’s van horecaondernemers binnenkrijgen, vallen onder een van deze drie hoofdrisico’s: 

 

Horeca-risico #1: een gewonde werknemer

In een horecakeuken komen ongelukjes bijna dagelijks voor. Een kok snijdt, brandt of stoot zich regelmatig. Soms hebben ongelukken een grotere impact. Bijvoorbeeld wanneer een hulpkok een vingerkootje moet missen door een slecht onderhouden snijmachine. Of wanneer een kok vet over zich heen krijgt door een ontploffing in de frituur. Bert Draaijer, ook senior schadebehandelaar bij ABN AMRO Verzekeringen: ‘Heel naar voor de medewerker én voor de ondernemer. Want probeer nog maar eens een vervanger te vinden.’ 

Een veilige keuken

U kunt als werkgever in de horeca het risico op zulke ongelukken verkleinen, door de werkplek zo veilig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door keukenmachines en installaties goed te onderhouden en personeel bewust te maken met regelmatig gezondheids- en veiligheidstrainingen. De risico’s op de werkvloer krijgt u goed in beeld met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Risico’s van bezorging

Maar ook buiten de keuken lopen horecamedewerkers gevaar. Bert: ’Nog te vaak krijgen we een melding binnen van een maaltijdbezorger die onderweg is aangereden. De oorzaak is vaak het niet naleven van de verkeersregels door drukte en haast Veel restauranthouders realiseren zich niet dat de veiligheid van de bezorgers hun verantwoordelijkheid is. Wanneer de bezorger onderweg een ongeluk krijgt, is de werkgever verantwoordelijk worden gesteld voor de schade.’

Hoe u in de horeca het risico op een ongeluk onderweg kunt voorkomen, lees u in het artikel: Bezorging met e-bikes: hoe beperkt u mogelijke schade?

Grote financiële gevolgen 

Wanneer uw chef-kok ziek wordt of zich verwondt, heeft u een groot probleem. Bert: ‘Zonder kok geen eten. Zoals ik al zei: een vervanger vinden, valt niet mee. Daarbovenop: ziekteverzuim kan u ook veel geld kosten. Die kosten voorkomt u met een goede verzuimverzekering.’ 

Lees in dit artikel hoe de verplichte loondoorbetaling bij ziekte horecaondernemers Michel en Amanda te veel werd: Failliet door ziekte medewerker. 

 

Horeca-risico #2: een gedupeerde gast

Een medewerker die zich verwondt is naar, maar wanneer een gast letsel of schade oploopt in uw zaak, is dat minstens zo vervelend. Naast financiële gevolgen kan dat namelijk grote gevolgen voor uw imago hebben.

Bert: ‘Wij krijgen regelmatig meldingen binnen van mensen die de horecaondernemer aansprakelijk stellen, omdat ze hete soep of koffie over zich heen hebben gekregen. Anderen kregen rode wijn of jus over hun kleding, gleden uit over een pas gedweilde vloer of werden ziek na het eten. Laatst had iemand brandwonden opgelopen tijdens het flamberen aan tafel. Allemaal voorbeelden van schade, onbedoeld veroorzaakt door medewerkers.’ 

Voorkom hoge claims

Wanneer een gast lichamelijke of materiële schade oploopt in uw zaak, kan hij u daar aansprakelijk voor stellen. Zulke schadeclaims kunnen schrikbarend hoog zijn. Daarom is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af te sluiten om dit risico in de horeca te beperken. Zorg ook voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) op de werkvloer die waar nodig eerste hulp kunnen verlenen. 

Twijfelt of u een AVB nodig heeft? Doe dan nu de quiz.

Reputatieschade

Een incident zoals hierboven beschreven kan ook tot grote reputatieschade leiden. Eén vernietigende online recensie kan rampzalig zijn voor uw omzet. Het is uw taak - of die van uw bedrijfsleider - om daar snel en goed op te reageren: vol begrip en oplossingsgericht. Daarmee kunt u de reputatieschade in ieder geval beperken. 

Bert: 'Een deel van het voorkomen van reputatieschade is ook heel snel de schade melden. Wij nemen nieuwe schades binnen 24 uur in behandeling en dus nemen wij heel snel contact op met de benadeelde.'

 

Horeca-risico #3: Brand- en waterschade

Met stip op drie staat het risico op schade aan de horecazaak zelf. ‘Brand is de grootste boosdoener,’ vertelt Wim, ‘op de voet gevolgd door water. Gelukkig zijn de meeste van dit soort schades goed te voorkomen, door regelmatige keuring en onderhoud.’

Brand in de dampafzuiging

De meeste branden ontstaan in de keuken. Wim: ‘Een bij ons beruchte veroorzaker is de bakdampafzuiging. Wanneer u het afzuigkanaal niet jaarlijks laat keuren en indien nodig laat reinigen, raakt dat bekleed met een dikke vetaanslag. Als dan de vlam in de pan slaat, wordt het vuur zó het afzuigkanaal ingezogen. Dat soort keukenbranden kun je zelf niet meer blussen met een brandblusapparaat. En dan is de kans ook nog groot dat de brand overslaat op het pand van de buren.’

Hoe u een onbeheersbare brand in de keuken kunt voorkomen, leest u in het artikel Verklein de kans op keukenbrand.

Elektrische storing

Naast vet- en frituurbranden, krijgt het team van Wim regelmatig brandmeldingen binnen, veroorzaakt door een elektrische storing. ‘Tijdens het onderzoek naar de oorzaak, blijkt vaak de elektrische installatie niet te deugen. De bedrading is aangevreten door muizen, er zijn te veel apparaten aangesloten op een groep, de groep is niet geaard, et cetera. In het beste geval, springt er een stop. Met een beetje pech gaat de boel smeulen en ontstaat er brand. Ook dit is te voorkomen door regelmatige controle van de elektra.’ 

Tips om het brandrisico door elektra te verkleinen leest u in: Elektriciteit: brandgevaar nummer 1.

Geschikt blusmateriaal

Beginnende brandjes kunnen vaak goed geblust worden door het personeel, maar dan moet er wel een goede vetbrandblusser in de keuken aanwezig zijn. ‘Een vetbrandblusser is speciaal ontwikkeld om branden in een horecakeuken snel en effectief te blussen,’ vertelt Wim. ‘Hierdoor blijft de brandschade beperkt. Om die reden vragen wij onze klanten een vetbrandblusser van minimaal 6 liter in de keuken te plaatsen.’

In dit artikel leest u wat u moet doen bij brand in de frituur: Een frituurbrand blussen, hoe doe ik dat?

Waterschade

De meeste waterschades ontstaan door een lekkende vaatwasser of wasmachine. Dit risico kunt u in de horeca eenvoudig verkleinen door een waterslot te installeren. Wim: ‘Dat is een beveiligingsklep die u voor een paar tientjes aanschaft en eenvoudig zelf plaatst. Verder gebeurt het nog weleens dat een diepvries of koelinstallatie het begeeft, bij voorkeur ‘s nachts. Dat leidt niet alleen tot waterschade, maar daarmee wordt ook uw gekoelde of ingevroren voorraad onbruikbaar. Ook dat kunt u voorkomen door uw elektrische installatie en daarop aangesloten apparatuur regelmatig te laten keuren.’ 

 

Risico-inspectie verzekeraar

Wanneer de verzekeraar vindt dat er voor uw horecazaak een verhoogd risico op brand of andere schade is, kunt u een risicodeskundige van de verzekeraar op bezoek krijgen. ‘We horen vaak van ondernemers dat ze daar tegenop zien. Ze zijn bang dat zo’n inspectie hen op hoge kosten jaagt. In de meeste gevallen is een ondernemer goedkoper uit met preventief advies en zijn ze blij met de inspectie.’

In dit artikel leest u waarom een risico-inspectie van uw bedrijf ook in uw voordeel is: U krijgt een inspectie, wat nu?

Zorgeloos ondernemen in de horeca?

Verzeker je horecazaak tegen de meest voorkomende risico's. Sluit vandaag nog een verzekeringspakket af!

Geschreven door

Ook interessant