Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Rechtsvorm wijzigen: wat zijn de gevolgen voor je verzekeringen?

Rechtsvorm wijzigen en verzekeringen.jpg

Overweeg je om de rechtsvorm van jouw bedrijf te wijzigen? Houd er dan rekening mee dat dit meer betekent dan alleen een nieuw KvK-nummer aanvragen. Bij een verandering van bedrijfsvorm bekijk je opnieuw welke risico’s je wel en niet hoeft te verzekeren. Mogelijk heeft de aanpassing dus invloed op de bestaande verzekeringen. “Geef een rechtsvormwijziging daarom ook altijd door aan je verzekeraar”, vertelt Edo Brouwer, Productmanager Zakelijk Verzekeren.

“Wanneer je van rechtsvorm wilt veranderen, moet je dit altijd aan een paar organisaties doorgeven: de Kamer van Koophandel (KvK), de Belastingdienst en de bank. En vergeet ook je verzekeraar en tussenpersoon niet. Een verzekeringsadviseur kijkt dan samen met jou of de huidige verzekeringen nog bij de nieuwe rechtsvorm en de bijbehorende aansprakelijkheid en risico’s passen.”


Verschillende soorten rechtsvormen

“De meest voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak, de VOF (Vennootschap onder Firma), en de BV (Besloten Vennootschap). Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de NV (Naamloze Vennootschap) en een maatschap, stichting of vereniging. Alleen al bij de eerste drie zijn er verschillen in aansprakelijkheid en de risico’s die je als ondernemer loopt. Hieronder licht ik ze toe:

Eenmanszaak

Jij bent de enige eigenaar van het bedrijf. Je kunt als eenmanszaak wél personeel in dienst hebben. Bij een eenmanszaak ben jij zelf aansprakelijk voor alle handelingen en financiën van jouw bedrijf. Er is geen onderscheid tussen privé- en bedrijfsvermogen. Dit betekent dat schuldeisers dus ook aanspraak kunnen maken op jouw privébezit.

BV

Bij een bv is het kapitaal in aandelen verdeeld. In een notariële akte staat vastgelegd hoeveel aandelen elke oprichter van de bv krijgt. Ben je zzp’er met een bv? Dan ben je directeur en de enige aandeelhouder ineen. Dit wordt ook wel een directeur-grootaandeelhouder (dga) genoemd. De bv is een rechtspersoon. Dit betekent dat - in de meeste gevallen - niet jij persoonlijk, maar de bv aansprakelijk is bij eventuele schulden. Meer hierover lees je verderop onder het kopje ‘aansprakelijkheidsverzekering’.

VOF

Een vof is eigendom van meerdere betrokkenen, ook wel vennoten genoemd. Als vennoot kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. Schuldeisers maken eerst aanspraak op het vermogen van de vof. Is dit onvoldoende, dan kunnen zij ook aanspraak maken op jouw privévermogen.”

 

Gevolgen wijziging rechtsvorm

Edo: “Het wijzigen van een rechtsvorm gebeurt meestal als er iets verandert in de situatie van een ondernemer. Bijvoorbeeld omdat de zaak groeit of omdat iemand toetreedt als vennoot. Een verandering van rechtsvorm betekent altijd iets voor de aansprakelijkheid. Maar het kan ook van invloed zijn op bestaande verzekeringen.

Belangrijk om te onthouden is dat je een wijziging altijd moet doorgeven aan je verzekeraar of tussenpersoon. Verandert jouw eenmanszaak bijvoorbeeld in een bv, dan moet dit aangepast worden in de algemene voorwaarden en op je verzekeringspolis. Dit is ook het geval wanneer er een eigenaar/vennoot bijkomt en de tenaamstelling verandert. Ook in dat geval moet de polis aangepast worden. Wil je bij schade een uitkering ontvangen, dan moet namelijk de juiste verzekeringsnemer vermeld staan.”

Verschillende verzekeringen

“Een rechtsvorm zegt niet alles over de verzekeringen die je nodig hebt. Het hangt vooral af van de bedrijfsactiviteiten, de branche waarin je actief bent en hoeveel (ingehuurde) mensen er in dienst zijn. De meest voorkomende verzekeringen voor ondernemers zijn:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je als ondernemer verzekerd van een inkomen (uitkering) wanneer je (tijdelijk) niet (volledig) kunt werken door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. Het maakt voor deze verzekering niet uit wat de rechtsvorm is. De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van je leeftijd, beroep, werkzaamheden en de door jou gekozen dekkingen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Of je nu een eenmanszaak, bv, vof of een andere bedrijfsvorm hebt: je kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade door toedoen van jouw bedrijf. Met een eenmanszaak ben je met jouw hele privévermogen aansprakelijk. Ook bij een vof is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk met zijn privévermogen voor alle schulden van de vof.

Heb je een bv? Dan kun je als ondernemer niet zomaar persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit heet ‘beperkte aansprakelijkheid’. Schuldeisers kunnen dan geen aanspraak maken op jouw privévermogen en dat van andere bestuurders van de bv. Is er sprake van 'onbehoorlijk bestuur' (wanbeleid)? Dan kan het volledige bestuur aansprakelijk worden gesteld, óók wanneer een medebestuurder deze heeft veroorzaakt. In dat geval kan er wél beslag worden gelegd op jouw privévermogen. Je kunt je hiervoor verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BTA).

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) ben je verzekerd tegen schade die jij of een medewerker veroorzaakt aan personen of spullen van anderen. Bijvoorbeeld wanneer je per ongeluk een kop koffie laat vallen over de laptop van een klant. Daarnaast is het voor bepaalde beroepen verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten, bijvoorbeeld voor accountants, architecten en advocaten. Hiermee ben je verzekerd tegen (financiële) schade door een beroepsfout, zoals het geven van een verkeerd advies.

Gebouwen- en inventarisverzekering

Werkte je eerst vanuit huis en heb je nu een bedrijfspand gekocht? Dan is het verstandig om een gebouwenverzekering af te sluiten. Zo ben je goed verzekerd bij schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage of inbraak.

Ook waardevolle voorraad, inventaris, goederen en elektronica kun je beschermen. Dit doe je met een inventaris- en goederenverzekering. Verkoop je het bedrijfspand of de inventaris van de eenmanszaak door aan de bv? Dan moet dit aangepast worden op je verzekeringspolis, zodat de juiste entiteit als verzekeringnemer wordt aangehouden."

Inkomensverzekeringen voor personeel

Voor inkomensverzekeringen is het doorgeven van een rechtsvormwijziging cruciaal. Henk den Hertog, Relatiemanager verzekeren Inkomen & Zorg, geeft een paar voorbeelden:

 • Loonheffing en Werkhervattingskas
  “Wanneer bijvoorbeeld je eenmanszaak overgaat in een bv, of je neemt personeel in dienst, dan moet je een nieuw loonheffingsnummer aanvragen bij de Belastingdienst. Het UWV toetst vervolgens (opnieuw) in welke sector je actief bent. Wijzigt de sector, dan verandert ook de premie-indicator voor de Werkhervattingskas (Whk). Dit zijn de sociale premies die jij als werkgever betaalt voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en ziektewet (ZW) uitkeringen voor flexwerkers. Het nieuwe loonheffingsnummer moet ook doorgegeven worden aan je verzekeraar.
   
 • Verzuimverzekering
  Ga je personeel aannemen? Ook als je maar één persoon in dienst hebt, betekent dit een wijziging voor de verzekeringen. Het hebben van personeel brengt extra risico’s met zich mee. Iemand kan bijvoorbeeld (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt raken. Als werkgever ben je wettelijk verplicht het loon van medewerkers bij ziekte gedurende twee jaar door te betalen (bij medewerkers met een bepaald dienstverband geldt deze verplichting tot aan het einde van het contract).

  Er zijn verschillende personeelsverzekeringen die je kunt afsluiten, waaronder de verzuimverzekering. Werkgevers zijn verplicht om zich te laten begeleiden door een Arbodienst en/of Arboarts bij ziekte van medewerkers. Daarnaast zijn zij (mede)verantwoordelijk voor het re-integreren van de medewerker (wet Poortwachter). 
   
 • Cao-afspraken over arbeidsongeschiktheid
  Denk ook aan eventuele cao-afspraken, waarbij je als werkgever verplicht bent om bepaalde WIA-dekkingen (voor arbeidsongeschiktheid) af te sluiten voor medewerkers. Het is belangrijk om al deze risico’s goed in beeld te laten brengen door je verzekeraar of tussenpersoon.
   
 • Inhuren van personeel
  Ook het inhuren van personeel kan van invloed zijn op de verzekeringen. Heb je als freelancer een eenmanszaak en bijvoorbeeld een ZZP Schadepakket afgesloten? Dan zijn mogelijk niet voldoende bedrijfsrisico’s verzekerd. Als ondernemer ben je namelijk aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door (ingehuurd) personeel. Dit is dus ook het geval wanneer je als zzp’er iemand inhuurt. Als er schade ontstaat bij de zzp’er die jij inhuurt, kun jij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Vraag altijd of de zzp’er zelf verzekerd is tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.”

 

Neem altijd contact op met je adviseur

Edo: “Een rechtsvormwijziging heeft dus invloed op de bestaande verzekeringen. Het gaat er vooral om of er een verandering van eigenaren, activiteiten en/of personeel is. Het advies is om altijd contact op te nemen met een verzekeringsadviseur als je van rechtsvorm verandert. 

Wil je van rechtsvorm veranderen? Schakel dan ook altijd een jurist in om de algemene voorwaarden aan te passen. Het is belangrijk dat de voorwaarden goed aansluiten bij de lopende aansprakelijkheidsverzekering. Ook hierbij geldt: laat je adviseren. Alles valt of staat met een goed advies.”

Geef wijzigingen door aan de KVK

Wanneer je de rechtsvorm van jouw bedrijf verandert, moet je dit ook bij andere instanties aangeven. Denk bijvoorbeeld aan de Kamer van Koophandel (KVK), de Belastingdienst en de bank. Een wijziging kan namelijk gevolgen hebben voor onder andere: 

 • Je omzetbelastingnummer
 • Je btw-indentificatienummer
 • Je financiële producten, zoals je zakelijke rekening of creditcard

Geef je jouw rechtsvormwijziging door aan bij de KVK? Dan stellen zij in sommige gevallen de Belastingdienst, je verzekeraar en/of bank op de hoogte. Toch raden wij je aan om dit nog even te controleren. 

Meer informatie: 'Stappenplan rechtsvorm wijzigen'

Advies over jouw verzekeringen nodig?

Onze adviseurs kijken graag met je mee

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant