Ga direct naar de inhoud

Rechtsvorm wijzigen: wat zijn de gevolgen voor je verzekeringen?

Rechtsvorm wijzigen en verzekeringen.jpg

Overweeg je om de rechtsvorm van jouw bedrijf te wijzigen? Houd er dan rekening mee dat dit meer betekent dan alleen een nieuw KvK-nummer aanvragen. Bij een verandering van bedrijfsvorm bekijk je opnieuw welke risico’s je wel en niet hoeft te verzekeren. Mogelijk heeft de aanpassing dus invloed op de bestaande verzekeringen. “Geef een rechtsvormwijziging daarom ook altijd door aan je verzekeraar”, vertelt Edo Brouwer, Productmanager Zakelijk Verzekeren.

“Wanneer je je rechtsvorm wilt wijzigen, moet je dit altijd aan een paar organisaties doorgeven: de Kamer van Koophandel (KvK), de Belastingdienst en de bank. En vergeet ook je verzekeraar niet. Je verzekeringsadviseur kijkt dan samen met jou of je verzekeringen nog bij de nieuwe rechtsvorm en de bijbehorende aansprakelijkheid en risico’s passen.”


Verschillende soorten rechtsvormen

“De meest voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak, de VOF (Vennootschap onder Firma), en de BV (Besloten Vennootschap). Daarnaast heb je bijvoorbeeld nog de NV (Naamloze Vennootschap) en een maatschap, stichting of vereniging. Alleen al bij de eerste drie zijn er verschillen in aansprakelijkheid en de risico’s die je als ondernemer loopt. Hieronder licht ik ze toe:

Eenmanszaak

Jij bent de enige eigenaar van het bedrijf. Je kunt als eenmanszaak wél personeel in dienst hebben. Bij een eenmanszaak ben jij zelf aansprakelijk voor alle handelingen en financiën van jouw bedrijf. Er is geen onderscheid tussen privé- en bedrijfsvermogen. Dit betekent dat schuldeisers dus ook aanspraak kunnen maken op jouw privébezit.

BV

Bij een bv is het kapitaal in aandelen verdeeld. In een notariële akte staat vastgelegd hoeveel aandelen elke oprichter van de bv krijgt. Ben je zzp’er met een bv? Dan ben je directeur en de enige aandeelhouder ineen. Je wordt dan ook wel directeur-grootaandeelhouder (dga) genoemd. De bv is een rechtspersoon. Dit betekent dat - in de meeste gevallen - niet jij persoonlijk, maar de bv aansprakelijk is bij eventuele schulden. Meer hierover lees je verderop onder het kopje ‘aansprakelijkheidsverzekering’.

VOF

Een vof is eigendom van meerdere betrokkenen, ook wel vennoten genoemd. Als vennoot kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. Schuldeisers maken eerst aanspraak op het vermogen van de vof. Is dit onvoldoende, dan kunnen zij ook aanspraak maken op jouw privévermogen.”

 

Gevolgen wijziging rechtsvorm

Edo: “Het wijzigen van een rechtsvorm gebeurt meestal als er iets verandert in de situatie van een ondernemer. Bijvoorbeeld omdat je zaak groeit of omdat iemand toetreedt als vennoot. Een verandering van rechtsvorm betekent altijd iets voor je aansprakelijkheid. Maar het kan ook van invloed zijn op je verzekeringen.

Belangrijk om te onthouden is dat je een wijziging altijd moet doorgeven aan je verzekeraar. Verandert je eenmanszaak bijvoorbeeld in een bv, dan moet dit aangepast worden in je algemene voorwaarden en op je verzekeringspolis. Dit is ook het geval wanneer er een eigenaar/vennoot bijkomt en de tenaamstelling verandert. Ook in dat geval moet de polis aangepast worden. Wil je bij schade een uitkering ontvangen, dan moet namelijk de juiste verzekeringsnemer vermeld staan.”

Verschillende verzekeringen

“Je rechtsvorm zegt niet alles over de verzekeringen die je nodig hebt. Het hangt vooral af van je bedrijfsactiviteiten, de branche waarin je actief bent en hoeveel werknemers je in dienst hebt. De meest voorkomende verzekeringen voor ondernemers zijn:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je als ondernemer verzekerd van een inkomen (uitkering) wanneer je (tijdelijk) niet (volledig) kunt werken door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. Het maakt voor deze verzekering niet uit welke rechtsvorm je hebt. De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van je leeftijd, beroep, werkzaamheden en de door jou gekozen dekkingen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Of je nu een eenmanszaak, bv, vof of een andere bedrijfsvorm hebt: je kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade door toedoen van jouw bedrijf. Als je een eenmanszaak hebt, dan ben je met je hele privévermogen aansprakelijk.

Heb je een bv? Dan kun je als ondernemer niet zomaar persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit heet ‘beperkte aansprakelijkheid’. Schuldeisers kunnen dan geen aanspraak maken op jouw privévermogen en dat van andere bestuurders van de bv. Is er sprake van 'onbehoorlijk bestuur' (wanbeleid)? Dan kan het volledige bestuur aansprakelijk worden gesteld, óók wanneer een medebestuurder deze heeft veroorzaakt. In dat geval kan er wél beslag worden gelegd op je privévermogen. Je kunt je hiervoor verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BTA).

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) ben je verzekerd tegen schade die jij of je medewerker veroorzaakt aan personen of spullen van anderen. Bijvoorbeeld wanneer je per ongeluk een kop koffie laat vallen over de laptop van je klant. Daarnaast is het voor bepaalde beroepen verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten, bijvoorbeeld voor accountants, architecten en advocaten. Hiermee ben je verzekerd tegen (financiële) schade door een beroepsfout, zoals het geven van een verkeerd advies.

Gebouwenverzekering en inventarisverzekering

Werkte je met je eenmanszaak eerst vanuit huis en heb je nu een bedrijfspand gekocht? Dan is het verstandig om een gebouwenverzekering af te sluiten. Zo ben je goed verzekerd bij schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage of inbraak.

Ook je waardevolle voorraad, inventaris, goederen en elektronica kun je beschermen. Dit doe je met een inventaris- en goederenverzekering. Verkoop je het bedrijfspand of de inventaris van je eenmanszaak door aan je bv? Dan moet je dit aanpassen op je verzekeringspolis en zorgen dat de juiste entiteit als verzekeringnemer wordt aangehouden.

Personeelsverzekeringen

Werkte je altijd alleen en ga je personeel aannemen? Ook als je maar één persoon in dienst hebt, betekent dit een wijziging voor je verzekeringen. Het hebben van personeel brengt extra risico’s met zich mee. Iemand kan bijvoorbeeld (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt raken. Als werkgever ben je wettelijk verplicht het loon van je medewerkers bij ziekte gedurende twee jaar door te betalen. Er zijn verschillende personeelsverzekeringen die je kunt afsluiten, waaronder de verzuimverzekering.”

 

Neem altijd contact op met je adviseur

Edo: “Het wijzigen van je rechtsvorm heeft dus niet altijd directe invloed op je verzekeringen. Het gaat er vooral om of er een verandering van eigenaren, activiteiten en/of personeel is. Het is wél belangrijk om altijd contact op te nemen met je verzekeringsadviseur als je van rechtsvorm verandert. 

Wil je je rechtsvorm wijzigen? Schakel dan ook altijd een jurist in om je algemene voorwaarden aan te passen en om te zorgen dat die goed aansluiten bij je aansprakelijkheidsverzekering. Alles valt of staat met een goed advies.”

Geef wijzigingen door aan de KVK

Wanneer je de rechtsvorm van jouw bedrijf verandert, moet je dit ook bij andere instanties aangeven. Denk bijvoorbeeld aan de Kamer van Koophandel (KVK), de Belastingdienst en de bank. Een wijziging kan namelijk gevolgen hebben voor onder andere: 

  • Je omzetbelastingnummer
  • Je btw-indentificatienummer
  • Je financiële producten, zoals je zakelijke rekening of creditcard

Geef je jouw rechtsvormwijziging door aan bij de KVK? Dan stellen zij in sommige gevallen de Belastingdienst, je verzekeraar en/of bank op de hoogte. Toch raden wij je aan om dit nog even te controleren. 

Meer informatie: 'Stappenplan rechtsvorm wijzigen'

Advies over jouw verzekeringen nodig?

Onze adviseurs kijken graag met je mee

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant